Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1943-02-06

Maj 27, 2020

Józef Skonieczny urodzony w 1905 r. we Włocławku mieszkał w Osięcinach przy ul. Kościuszki 24 (obecnie ul. Kościuszki 33). Służbę wojskową odbył w IV Pułku Lotniczym w Toruniu od 12 października 1926 r. do 20 września 1928 r. W czasie służby wojskowej ukończył Szkołę Podoficerską i Kurs Radiotelegrafistów Lotniczych oraz został mianowany kapralem. Później odbył jeszcze kilka ćwiczeń wojskowych w tymże pułku. W 1936 r. przeszedł Kurs Pilotażu Turystycznego w Aeroklubie Pomorskim. W dniu 24 sierpnia 1939 r. otrzymał kartę mobilizacyjną do I Pułku Radiotelegrafistów w Warszawie, gdzie został przydzielony do Łączności Naczelnego Dowództwa Lotnictwa. W czasie ewakuacji poprzez Rumunię i Francję dostał się do Anglii. W Anglii przeszedł kurs strzelców samolotowych i został przydzielony do 300. dywizjonu bombowego w Hemswell. W dniu 25 listopada 1942 r. na Vickers “Wellington” Mk IV nr Z 1495 odbywał lot bojowy z zadaniem bombardowania Essen. Podczas przelotu nad cel samolot został zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą w rejonie Bergen w Holandii. Z czteroosobowej załogi zginął Sgt C. Gębaczka, a pozostali: F/O Jan Gerstel, Sgt Władysław Kaźmierczak oraz kpr. Józef Skonieczny dostali się do niewoli. Ranny i poparzony Józef Skonieczny w trakcie leczenia w lazarecie jenieckim w Stadtrode dnia 6 lutego 1943 r. zmarł nagle na serce. Pochowany został na miejscowym cmentarzu, a później ekshumowany na brytyjski cmentarz wojskowy w Berlinie. Odznaczony był Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych i Polową Odznaką Strzelca-Radiotelegrafisty.


 


Źródła:

xxx – Cybertowicz J., Skonieczny Józef, [w:] Słownik Biograficzny Powiatu Radziejowskiego, pod red. J. Kołtuniaka, z. 1, Piotrków Kuj. – Włocławek, 2002, s. 69-70.

xxx – Cybertowicz J., Józef Skonieczny – lotnik z Osięcin, “Kronika – Gazeta Radziejowska”, cz. 1 – Nr 12/63 grudzień 2001, s. 10–11, cz. 2 – Nr 1/64 styczeń 2002, s. 8, cz. 3 – 2/65 luty 2002, s. 7.

xxx – Załączone zdjęcia zostały przekazane przez siostry Józefa Skoniecznego – Kazimierę Kłosowską i Czesławę Duszyńską. Obecnie w zbiorach autora.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:  1. Józef Skonieczny – 23 październik 1942 r. – Ingham. Prawdopodobnie ostatnie zdjęcie przed pechowym lotem w dniu 25 listopada 1942 r.
2. Siostra Czesława Duszyńska oraz córka Maria z mężem drugiej siostry Kazimiery Kłosowskiej przy grobie Józefa Skoniecznego na brytyjskim cmentarzu w Berlinie –2 listopad 1995 r.


Skip to content