Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1945-02-01

Maj 27, 2020

Od 1 lutego 1945 r. wójtem Gminy Osięciny został Andrzej Kiermasz. Obowiązki wójta pełnił do 30 czerwca 1950 r. Andrzej Kiermasz urodził się 30 listopada 1897 r. w Nagórkach. W 1918 r. był już kwalifikowanym kowalem i prowadził własną kuźnię w Osięcinach. Pod koniec lat 30. i na początku II wojny światowej pracował w kuźni na Kujawce. Około połowy trwania II wojny światowej Niemcy nakazali Andrzejowi Kiermaszowi pracować w kuźni Niemca o nazwisku Wagner mieszczącej się w Pieńkach Kościelskich, gmina Osięciny. Pracował tam do końca wojny. Jako pomocnik pracował z nim jego syn Henryk. Andrzej Kiermasz zmarł 2 listopada 1963 r. Spoczywa na cmentarzu w Osięcinach.

Źródła:
xxx – Notatki dotyczące gminy – gromady Osięciny w latach 1943-1973 sporządzone przez długoletniego Sekretarza Gminy Eugeniusza Kowalskiego., (w posiadaniu autora w odpisie)
xxx – Kronika Gminy Osięciny od 1824 r. do końca 1969 r., t. 1 i od roku 1970 do końca 1972 r., t. 2, (w posiadaniu autora).
xxx – Informacja Ryszarda Gadomskiego – syna Andrzeja Kiermasza spisana przez autora w dniu 10 stycznia 2009 r.
xxx – Załączone zdjęcie pochodzi ze zbiorów Stefanii Jędrzejewskiej – wnuczki Andrzeja Kiermasza.


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
Zdjęcie zrobione przed kuźnią Niemca Wagnera w Pieńkach Kościelskich gm. Osięciny – 1943 r. Na bryczce (wyżej) siedzi Andrzej Kiermasz. Po prawej stronie stoi jego syn Henryk.


Skip to content