Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1945-02-11

Maj 27, 2020

Po zakończeniu wojny naukę w szkole w Woli Skarbkowej wznowiono 11 lutego 1945 r. Kierownictwo szkoły objął przedwojenny kierownik Franciszek Wroński. Drugi przedwojenny nauczyciel Stanisław Jankowski do pracy w Woli Skarbkowej nie wrócił, ponieważ objął stanowisko Podinspektora Szkolnego w Lipnie. Do szkoły należał budynek, w którym mieściły się dwie izby lekcyjne i dwa pomieszczenia dla nauczycieli, oraz budynek inwentarski z obórką, komórką, drewutnią i stodółką. W budynku szkoły nie było żadnych sanitariatów. Ustępy znajdowały się poza budynkiem szkoły. Wodę można było czerpać z pompy znajdującej się przy szkole. Przy szkole znajdowało się 0,5 ha gruntu, którego połowę wydzielono na boisko szkolne a resztę użytkował kierownik szkoły. Ponadto do szkoły należało 1 ha ziemi w Lekarzewicach i 2 ha wydzielone z majątku Zagajewice podczas przeprowadzania reformy rolnej. W szkole znajdowało się niewiele sprzętów szkolnych m.in.: 2 szafy, 2 stoły, 3 tablice i 21 ławek dwuosobowych. Ponadto znajdowało się trochę przyborów szkolnych. W skład obwodu szkolnego wchodziły miejscowości: Bartłomiejowie, Józefin, Kopanina, Krotoszyn, Lekarzewice, Wola Skarbkowa i Zagajewice. Szkoła nazywała się Publiczna Powszechna Szkoła I Stopnia w Woli Skarbkowej.


 

Źródła:

xxx – Kronika szkolna Publicznej Szkoły Powszechnej w Woli Skarbkowej z lat 1945-1958, t. 1.

xxx – 100 lat istnienia Szkoły Podstawowej im. Józefa hrabiego Skarbka w Woli Skarbkowej, Jednodniówka, Wola Skarbkowa, 7. 09. 2002 r.

xxx – R. Muszyńska, Szkoła Podstawowa w Woli Skarbkowej, Zeszyty Historyczno – Literackie, z. 10, Osięciny 1998.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content