Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1945-02-15

Maj 27, 2020

Po wyzwoleniu, już 15 lutego 1945 r. została reaktywowana Publiczna Szkoła Powszechna w Osięcinach. Lekcje rozpoczęły się kilka dni później – 19 lutego. Bardzo brakowało sprzętów szkolnych i podręczników, ale wszystkie te trudności zostały jakoś pokonane i naukę zaczęło 6 klas pierwszych (306 uczniów), 2 klasy drugie (120 uczniów) oraz klasa trzecia (58 uczniów) i czwarta (43 uczniów). Zamiast nowych ławek szkolnych, z położonych w lesie koszar Arbeitsdienstu przewieziono ogromne składane stoły i ciężkie długie ławy; było też trochę starych, przedwojennych ławek, które gdzieś tam się przechowały. Do pracy zgłosili się nauczyciele: Walenty Olszewski, Władysława Kabatowa, Eugenia Kowalska, Józef Kowalski, Janina Ewa Lamparska, Saturnin Lamparski i Julia Lewandowska.

Źródła:
xxx –J. Cybertowicz, S. Górecki, Z. Górecki, O szkole w Osięcinach, Osięciny – Warszawa 2007, (praca niepublikowana)
xxx – Archiwum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych – Urząd Gminy w Osięcinach, Akta Osobowe Walentego Czesława Olszewskiego, Syg. Arch. 1/O – 8.
xxx – Zdjęcia 01. 02. i 03. ze zbiorów Stanisława Góreckiego z Warszawy. Zdjęcie 04. ze zbiorów Szkoły Podstawowej w Osięcinach


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
01. Klasa IV Szkoły Powszechnej w Osięcinach. Rok 1946. Nauczyciele od lewej: 1. Saturnin Lamparski, 2. Stanisława Sikorowska, 3. Walenty Czesław Olszewski – kierownik szkoły.
02. Klasa V Szkoły Powszechnej w Osięcinach. Rok 1946. Nauczyciele od lewej: 1. Saturnin Lamparski, 2. Józef Kowalski, 3. Władysława Kabat, 4. Walenty Czesław Olszewski – kierownik szkoły.
03. Klasy VI – VII Szkoły Powszechnej w Osięcinach. Rok 1946. Nauczyciele od lewej: 1. Saturnin Lamparski, 2. Józef Kowalski, 3. Stanisława Sikorowska, 4. Walenty Czesław Olszewski – kierownik szkoły.
04. Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Osięcinach w czerwcu 1950 r. Stoją od lewej: 1. p. Flizikowska, 2. Janina Jarmuż, 3. Julia Hołuwko Lewandowska, 4. Walenty Olszewski – kierownik szkoły, 5. Wanda Kwiatkowska, 6. Janina Ewa Lamparska, 7. Saturnin Lamparski, 8. Stanisława Sikorowska. Na pierwszym planie leży Józef Kowalski a na drugim planie Franciszek Wroński.


Skip to content