Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1948-03-13

Maj 27, 2020

Założona w styczniu 1926 r. “Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością nieograniczoną w Osięcinach” po II wojnie światowej została reaktywowana w dniu 13 marca 1948 r. na Walnym Zgromadzeniu Organizacyjnym, które odbyło się w biurze Stowarzyszenia Spożywców “Jutrzenka”. W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 17 delegatów. Na przewodniczącego został wybrany Henryk Lewandowski a na sekretarza Wacław Danielak. Wszystkie sprawy fachowe dotyczące powstającego banku przedstawił lustrator Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP – Józef Zakrzewski. Jedną z głównych spraw jakie przedstawił lustrator – Józef Zakrzewski – było odczytanie i objaśnienie Wzorcowego Statutu opracowanego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni RP. Statut ten był prawie dosłowną kopią przedwojennych statutów dla tego typu spółdzielni. Wybrano sześcioosobową Radę Nadzorczą w składzie: Wincenty Czyżewski, Ignacy Dembiński, Stanisław Drążkiewicz, Adam Naparty, Jan Pakulski i Jan Dzioba.

Spółdzielnia przyjęła nazwę “Bank Kredytowy, Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa z ograniczoną odpowiedzialnością w Osięcinach”. Terenem działalności była Gmina Osięciny i gminy sąsiednie a siedzibą osada Osięciny. Wysokość udziału członkowskiego ustalono na 500 zł. a wpisowe na 100 zł.

Rada Nadzorcza wybrała Zarząd w składzie:

1.


Stanisław Marciniak


– prezes


2.


Walenty Olszewski


– sekretarz


3.


Henryk Lewandowski


– skarbnik
Zarząd został upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni do kwoty 10.000.000 zł. Osoba fizyczna mogła uzyskać kredyt do wysokości 50.000 zł a osoba prawna do 150.000 zł. Decyzją Walnego Zgromadzenia “Bank Kredytowy” w Osięcinach przystąpił do Związku Rewizyjnego RP. Biuro banku mieściło się w Spółdzielni Spożywców “Jutrzenka”.

Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Okręg Pomorski mieszczący się w Toruniu przy Placu Mariana Rapackiego 3, pismem z dnia 17 marca 1948 r., poinformował Bank Kredytowy Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Osięcinach o przekazaniu wszystkich dokumentów rejestracyjnych do Sądu we Włocławku oraz zezwolił na przystąpienie do działalności gospodarczej jeszcze przed dokonaniem czynności rejestracyjnych.

W dniu 21 kwietnia 1948 r. w Sądzie Powiatowym we Włocławku Wydział IV Ksiąg Publicznych został zarejestrowany “Bank Kredytowy, Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa z odpowiedzialnością ograniczoną w Osięcinach”, z siedzibą w Osięcinach, pow. nieszawskiego, woj. pomorskiego. Za zobowiązanie spółdzielni odpowiadali członkowie zadeklarowanymi udziałami, a oprócz tego ponosili odpowiedzialność dodatkową – pięciokrotną w stosunku do zdeklarowanych udziałów. 

Źródła:

xxx – Protokół Zgromadzenia Założycielskiego Kasy Spółdzielczej w Osięcinach z dnia 16 stycznia 1926 r.

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t. 2, sygn. 1/2, Nr 124.

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content