Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1948-07-17

Maj 27, 2020

Walne Zebranie  Członków Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach podsumowujące działalność za 1947 r. odbyło się 17 lipca 1948 r. Ze sprawozdań wynika, że Spółdzielnia rozwijała się. Na koniec 1946 r. do Spółdzielni należało 98 członków, na koniec 1947 r. – 450, a na 30.06.1948 r. już 648 członków. Został zorganizowany skup żywca. Były natomiast duże trudności z zaopatrzeniem członków Spółdzielni w węgiel i nawozy sztuczne, ponieważ artykuły te były wymieniane za zboże, którego nie mieli szczególnie mniejsi gospodarze. Dużą przeszkodą w rozwoju Spółdzielni był brak pomieszczeń magazynowych. W dniu 20 lipca 1948 r. ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza, której przewodniczącym został Jan Banasiak. Rada Nadzorcza wybrała nowy Zarząd Spółdzielni w składzie:1.


Stanisław Szymborski
prezes zarządu


2.


Jan Małobłocki
wiceprezes zarządu


3.


Leon Trząsalski
sekretarz


4.


Jan Pietrzak
członek zarządu


5.


Michał Ozimiński
członek zarządu


Zarząd w powyższym składzie w Sądzie zarejestrowany został  27 sierpnia 1948 r.

 

Źródła:

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t. 4, sygn. 1/4, nr 341.

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01.   Stanisław Szymborski – prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach wybrany na Walnym Zebraniu  Członków w dniu 17 lipca 1948 r.

 

Skip to content