Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1948-11-02

Maj 27, 2020

W dniu 2 listopada 1948 r. na polecenie Sekretarza Komitetu Gminnego Polskiej Partii Robotniczej w Osięcinach zostało zwołane wspólne posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach. W posiedzeniu udział wziął Sekretarz Komitetu Gminnego PPR w Osięcinach i Komendant Posterunku Milicji Obywatelskiej w Osięcinach. Komendant Posterunku MO oświadczył, że w związku z oczyszczaniem szeregów partii z ludzi nie związanych klasowo z Rady Nadzorczej należy usunąć Jana Banasiaka i Józefa Dębowskiego, ponieważ pierwszy z nich związany jest z kułactwem i utrzymuje z nimi stosunki a drugi jest kułakiem, bo posiada 15 ha ziemi. Na sprzeciwy członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu Spółdzielni, że takie postępowanie nie jest demokratyczne odpowiedział, że jest to polecenie odgórne i musi być przeprowadzone. Wobec tego odbyło się głosowanie, w wyniku którego Jan Banasiak i Józef Dębowski zostali usunięci ze składu Rady Nadzorczej. Prezesem Rady Nadzorczej został Władyslaw Sateja. W ten sam sposób ze składu Zarządu Gminnej Spółdzielni zostali usunięci Stanisław Szymborski i Leon Trząsalski. Prezesem Zarządu został Kazimierz Studziński, członkiem Jan Pietrzak, a na sekretarza został powołany Wójt Gminy Andrzej Kiermasz.

W ciągu 1950 i 1951 roku prowadzona była ostra walka klasowa. W tym czasie z szeregów członków Spółdzielni usunięto “naleciały element, jak kułaków i różnych spekulantów” w ilości 85 osób, w tym 16 kobiet. Za “kułaka” uważano wtedy rolnika posiadającego powyżej 12 ha ziemi, a za “spekulanta” osobę, która prowadziła nawet najmniejszą prywatną działalność gospodarczą. W 1950 r. z pracy w Gminnej Spółdzielni zwolniono jako “naleciały element”: magazyniera Ignacego Dembińskiego – dawnego kupca zbożowego, kierownika sklepu Zygmunta Zaparuchę – dawnego kupca prywatnego, kierownika sklepu Czesława Kasprzaka – dawnego kupca prywatnego, ekspedientkę sklepową Marię Rosiak – posiadającą dawniej warsztat rzeźniczy i referentkę skupu drobiu Kazimierę Sobczak – dawną właścicielkę restauracji. W planie pracy na 1951 r. obok punktów typowo gospodarczych zamieszczono także: “realizować zadanie stopniowego wprowadzania zespołowych form gospodarowania na wsi w postaci dobrowolnie organizowanych spółdzielni produkcyjnych” i “wzmocnienie czujności klasowej mas chłopskich w zaostrzonej walce klasowej na wsi celem demaskowania wroga klasowego i wroga pokoju”.

 
Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content