Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1949-02-12

Maj 27, 2020

W dniu 12 lutego 1949 r. w pomieszczeniach przedwojennej Ochronki przy Placu Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach  zaczęło działalność Przedszkole Komunalne. Od chwili powstania aż do lat 80. XX wieku przedszkole działało pod patronatem Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Osięcinach, które przejęło w większości majątki wchodzące w skład Fundacji Dobroczynnej K. J. hr. Skarbków i było niejako spadkobiercą zapisów w testamencie Józefa hr. Skarbka. W początkowym okresie działalności przedszkola było w nim niewiele dzieci i w większości były to dzieci pracowników PGR. Pierwszą kierowniczką została p. Kiełpińska, a Maria Pikuła pełniła obowiązki kucharki i sprzątaczki.

 

xxx – Informacja Lidii Chenc dyrektora Przedszkola Komunalnego w Osięcinach spisana w dniu 31 grudnia 2005 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Kronika Przedszkola Komunalnego w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz


Opis fotografii:

Budynek przedwojennej Ochronki przy Placu Bohaterów Powstania Warszawy w Osięcinach, w którym w 1949 r.  zaczęło działalność Przedszkole Komunalne.  (Zdjęcie z Kroniki Przedszkola Komunalnego w Osięcinach.)


 

Skip to content