Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1949-06-01

Maj 27, 2020

W dniu 1 czerwca 1949 r. na kierownika Banku Kredytowego Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa w Osięcinach przyjęto Włodzimierza Sikorowskiego, a nieco później, od 1 października 1949 r., zaczął pracować na stanowisku księgowego i kasjera Stanisław Marciniak.

Działalność Banku Kredytowego SOP w Osięcinach rozszerzyła się i pod koniec 1949 r. zajmowane biuro w Stowarzyszeniu Spożywców “Jutrzenka” okazało się za ciasne. Bank został przeniesiony do domu Państwa Kapelińskich. (Obecnie Pl. Boh. Powstania Warszawy 3)

Tu również było tylko jedno pomieszczenie, ale trochę większe. Krótko po tym liczba pracowników zwiększyła się o Stanisława Koźmińskiego, który przejął od Stanisława Marciniaka kasę i likwidaturę. Stanisław Marciniak od tego czasu prowadził księgowość. Taki skład osobowy, tzn.:

1.


Włodzimierz Sikorowski


– kierownik


2.


Stanisław Marciniak


– księgowy


3.


Stanisław Koźmiński


– kasjer i likwidatorbył do 15 listopada 1950 r.

 Źródło:

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

xxx – Zamieszczone zdjęcia pochodzą z książki: Jan Cybertowicz, Cezary Maciejewski, Z kart historii Kujawsko – Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego 1926 – 2005, Włocławek 2006.

 

Jan Cybertowicz

 

 


Opis fotografii:
1. Włodzimierz Sikorowski2. Stanisław Marciniak


Skip to content