Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1951-01-24

Maj 27, 2020

W dniu 24 stycznia 1951 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy poinformowało pismem Prezydium Rady Ministrów o przekazaniu resztówek wraz z zabudowaniami, powstałych w wyniku parcelacji majątków Samszyce, Bartłomiejowie i Wola Skarbkowa, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach, a majątek Osięciny wraz z dworem, apteką i zabudowaniami przeszedł na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla ośrodka kultury rolnej w Osięcinach – (Państwowego Gospodarstwa Rolnego). Pismo to zawierało również sugestię zniesienia Fundacji. Prezydium Rady Ministrów Biuro Społeczno Administracyjne pismem z dnia 19 maja 1951 r. do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy zakomunikowało: że restytuowanie fundacji jest bezprzedmiotowe, gdyż zadania, do których Fundacja Skarbków była powołana spełnia obecnie Państwo Ludowe. Wieczysta Fundacja Dobroczynna Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków przestała istnieć.

Źródła:
xxx – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, Wydział Społeczno Administracyjny, Odpis testamentu Józefa Skarbka, sygn. 161.


Jan Cybertowicz

Skip to content