Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1953-03-26

Maj 27, 2020

Dnia 26 marca 1953 r. przedstawiciel Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Aleksandrowie Adam Płoski oraz przedstawiciel Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Osięcinach Józef Albrecht powołując się na dekret z dnia 9.02. 1953 r. o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych (Dz. U. RP Nr 11 poz. 40) przejęli trzy nieruchomości ziemskie w Lekarzewicach od Jana Woźnickiego – 17,64 ha, Józefa Woźnickiego – 46,48 ha i od Edwarda Woźnickiego 49,27 ha. Gospodarstwa zostały przejęte wraz z zabudowaniami oraz inwentarzem żywym i martwym. W protokole zaznaczone jest, że ich dotychczasowi właściciele oddali swoje gospodarstwa dobrowolnie w zagospodarowanie Państwa. W tym samym dniu gospodarstwa te zostały przekazane przez wymienionych wyżej przedstawicieli Rad Narodowych w użytkowanie Zespołowi Państwowych Gospodarstw Rolnych w Osięcinach reprezentowanego przez dyrektora Franciszka Cybulskiego, Przewodniczącego Rolnej Rady Zakładowej Wacława Polaka i agronoma zespołu Tadeusza Krzesińskiego.

 


Źródło:

xxx – Dokumentacja archiwalna OHZ Spółka z o.o. w Osięcinach.


 

Jan Cybertowicz

Skip to content