Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1957-03-12

Maj 27, 2020

Na wniosek Sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Osięcinach z dnia 12 marca 1957 r. z dniem 1 września 1957 r. została otworzona czteroklasowa Szkoła Podstawowa w Borucinku. Mieściła się ona w dworku po przedwojennym właścicielu Borucinka Janie Ike Duninowskim. Nauka odbywała się w klasach łączonych: pierwsza z drugą i trzecia z czwartą. Do 31 sierpnia 1959 r. była jedna nauczycielka Jadwiga Zielińska.

 

Źródła:

xxx – Notatki dotyczące gminy – gromady Osięciny w latach 1943-1973 sporządzone przez długoletniego Sekretarza Gminy Eugeniusza Kowalskiego., (odpisane 30 czerwca 1986 r., w posiadaniu autora).

xxx – Informacja byłej nauczycielki w Szkole Podstawowej w Borucinku Wandy Głowackiej z dnia 7 grudnia 2005 r. (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

 

 

Skip to content