Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1958-03-19

Maj 27, 2020

W dniu 19 marca 1958 r. parafia Osięciny pożegnała ks. dr Bogumiła Kasprzaka. Odszedł do Zduńskiej Woli. Od niedzieli Męki Pańskiej 1958 r. proboszczem w Osięcinach został ks. Marian Sujkowski. W niecały rok później, w lutym 1959 r., runęła niedawno zbudowana wieża kościelna. Cale szczęście, że stało się to w nocy, więc nie było żadnych ofiar. Kościół mocno ucierpiał. Dach i chór został całkowicie zniszczony. Ściany trochę się zarysowały. Ks. proboszcz przystąpił do odbudowy kościoła, który przy ofiarnej pomocy parafian został dość szybko odbudowany. Została również założona posadzka z terakoty. Przez czas odbudowy nabożeństwa odbywały się w salce katechetycznej. Po odbudowie kościoła przystąpiono do budowy wieży. Tej pracy ks. Sujkowski już nie dokończył, bowiem w maju 1962 r. odszedł do Kowala.

Ks. Marian Józef Sujkowski urodził się 8 listopada 1909 r. w Dębołęce, parafia Piotrków Kujawski. Rodzicami jego byli Kazimierz i Maria Paulina z domu Szczepankiewicz. Do szkoły średniej najpierw uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Nieszawie a potem do Gimnazjum im. ks. J. Długosza we Włocławku, gdzie w 1932 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po uzyskaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, które ukończył święceniami kapłańskimi w dniu 17 grudnia 1938 r. Po święceniach kapłańskich do wybuchu II wojny światowej przez cztery miesiące pracował jako wikariusz najpierw w parafii Staw a potem w parafii Koło. Po wyzwoleniu najpierw w latach 1945 – 1947 był wikariuszem w parafii Brześć Kujawski a potem proboszczem w parafiach: Nieszawa od 1947 r. do 1956 r., Dobrzec od 1956 r. do 1958 r., Osięciny od 1958 r. do 1962 r., Kowal od 1962 r. do 1970 r., Sompolno od 1970 r. do 1977 r., Bądkowo od 1977 r. do 1979 r. i Orle od 1979 r. do 1986 r. W dniu 2 czerwca 1986 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał we Włocławku. Ks. Marian Sujkowski przez wiele lat należał do organizacji “Caritas”, w której pełnił funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego. W 1977 r. został odznaczony przywilejem używania rokiety i montoletu.

Zmarł w dniu 14 września 1991 r. we Włocławku. Spoczywa na cmentarzu w rodzinnej parafii Piotrkowie Kuj.


 

Źródło:

xxx – Parafia Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Kronika Parafii Osięciny.

xxx – J. Cybertowicz, Kościół w Osięcinach, Zeszyty Historyczno – Literackie, z. 2, Osięciny, październik 1994.

xxx – Ład Boży, Nr 24/91, s. 7

 

Jan Cybertowicz

 

 


Opis fotografii:

Pielgrzymka z parafii Osięciny do Częstochowy w dniu 11 września 1958 r. z ks. Marianem Sujkowskim. Zdjęcie ze zbiorów Blandyny i Jana Wesołowskich z Osięcin.

Skip to content