Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1965-04-01

Maj 27, 2020

Po otrzymaniu nowego strażackiego samochodu  bojowego star 25 w maju 1964 r. w Jednostce OSP Osięciny wystąpiła pilna potrzeba pobudowania nowego garażu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Do tej pory użytkowany był barak po abtajlungach, który po   zdemontowaniu został  złożony od północnej strony przy Domu Ludowym. Między barakiem, w którym urządzono garaż, świetlicę i magazynki, a Domem Ludowym zostały wybite drzwi i całość łącznie z przyległym placem od tej pory użytkowana była przez OSP w Osięcinach. Drewniany barak po kilku latach użytkowania wymagał gruntownego remontu i wymiany instalacji elektrycznej. Po obliczeniu kosztów, Zarząd OSP doszedł do wniosku, że lepiej będzie rozebrać barak i pobudować nową strażnicę.

Do budowy strażnicy przymierzano się już właściwie od 1963 r. Szukano gotowych projektów, załatwiano wszystkie niezbędne formalności. W dniu 1 kwietnia 1965 r. powołano Komitet Budowy Strażnicy. W związku z tym zaczęła się wytężona praca całej jednostki. Budowa zastała ukończona pod koniec 1966 r. Dochód z zabawy sylwestrowej tego roku został przeznaczony za zakup wyposażenia do świetlicy. W lutym 1968 r. zakupiono do świetlicy telewizor. Świetlica czynna była wtedy trzy razy w tygodniu: w czwartek, piątek i sobotę po popołudniu.

 

Źródła:

xxx – Księgi protokołów OSP w Osięcinach, t. 2-12.

xxx – Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach, t. 1-4.

xxx – Dokumentacja archiwalna i bieżąca Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content