Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1965-04-07

Maj 27, 2020

Szkołą Podstawową w Osięcinach najdłużej kierował  Walenty Czesław Olszewski. Pracę jako nauczyciel w Osięcinach rozpoczął 26 lutego 1908 r. i pracował do 17 sierpnia 1916 r. Z powodu pierwszej wojny światowej znalazł się wraz z rodziną w Rosji, gdzie również pracował jako nauczyciel. Do Polski powrócił przy końcu czerwca 1920 r. Od 1 sierpnia 1920 r. do 31 października 1923 r. pracował jako nauczyciel w 1 klasowej Publicznej Szkole Publicznej w Bronisławiu,  gmina Radziejów, pow. nieszawski. W dniu 1 listopada 1923 r. został przeniesiony na  kierownika – nauczyciela Publicznej Szkoły Powszechnej w Osięcinach i funkcję tą pełnił do przejścia na emeryturę. W roku szkolnym 1963/64 w Szkole Podstawowej w Osięcinach pracowało 21 nauczycieli. Kierownikiem był nadal Walenty Olszewski a jego zastępcą Józef Szeib. W dniu 7 kwietnia 1965 r. kierownik szkoły Walenty Olszewski przeszedł na emeryturę. Na kierownika szkoły powołano Józefa Szeiba a na jego zastępcę Tadeusza Charytanowicza, który już w listopadzie został z tego stanowiska odwołany przez Wydział Oświaty. Obowiązki zastępcy kierownika objęła Janina Jarmuż.

 

Źródło:

xxx – Kronika Szkoły Podstawowej w Osięcinach.

xxx – Archiwum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych – Urząd Gminy w Osięcinach, Akta Osobowe Walentego Czesława Olszewskiego, Syg. Arch. 1/O – 8.

 

Jan Cybertowicz

 

Skip to content