Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1974-02-14

Maj 27, 2020

W dniu 14 lutego 1886 r. w Kleczkowie, gmina Froszyn, pow. Ostrołęka, woj. Białystok urodził się Walenty Czesław Olszewski. Szkołę powszechną ukończył w Kleczkowie. Maturę uzyskał w Seminarium Nauczycielskim w Siennicy Pierwszą pracę jako nauczyciel otrzymał w miejscowości Kozłowice Stare, gmina Żyrardów, Starostwo Błońskie.
Od sierpnia 1906 r. do lutego 1908 r. pracował jako nauczyciel najpierw w miejscowości Osiecz Wielki, gmina Pyszkowo a potem w miejscowości Szczytno, gmina Pyszkowo, pow. włocławski. Od 26 lutego 1908 r. rozpoczął pracę w Publicznej Szkole Powszechnej w Osięcinach i pracował do 17 sierpnia 1916 r. W tym czasie w lipcu 1911 r. ożenił się z Balbiną Kubik. Podczas pierwszej wojny światowej znalazł się wraz z rodziną w Rosji, gdzie również pracował jako nauczyciel. Pod koniec czerwca 1920 r. powrócił do Polski. W dniu 1 sierpnia 1920 r. otrzymał nominację na nauczyciela do 1 klasowej Publicznej Szkoły Publicznej w Bronisławiu, gmina Radziejów, a w dniu 1 listopada 1923 r. został przeniesiony na kierownika – nauczyciela Publicznej Szkoły Powszechnej w Osięcinach. W dniu 1 stycznia 1927 r. został mianowany kierownikiem 5 klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Osięcinach a od 20 sierpnia 1930 r. (inne źródła podają 1 września 1930 r.) został kierownikiem 7 klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Osięcinach i funkcję tą pełnił do wybuchu II wojny światowej.
Poza pracą kierownika i nauczyciela prowadził Kursy dla Dorosłych, brał udział w pracach Biblioteki Ludowej, Teatru Amatorskiego, Dozoru Szkolnego, Rady Gminy i Spółdzielczości.
Okres II wojny światowej Walenty Olszewski jak większość miejscowych nauczycieli przebywał w Osięcinach. Pracował jako buchalter najpierw w Młynie Kujawskim w Osięcinach a potem do wyzwolenia w Spółdzielni handlu bydłem „Viehvermertung – Genossenschaft” również w Osięcinach.
Po zakończeniu wojny już 15 lutego 1945 r. uruchomił 7 klasową Publiczną Szkołę Powszechną w Osięcinach i został jej kierownikiem. Pierwsze lekcje odbyły się 19 lutego 1945 r.
Oprócz pracy zawodowej zaangażował się też w prace społeczne. Był m. in. członkiem Gminnej Rady Narodowej, przewodniczącym Gminnej Komisji Kontroli Społecznej, członkiem Gminnej Komisji Oświatowej, skarbnikiem Gminnej Komisji Opieki Społecznej, prezesem Osięcińskiej Straży Pożarnej, przewodniczącym Nauczycielskiej Konferencji Rejonowej, przewodniczącym Ogniska ZNP w Osięcinach, instruktorem Oświaty Dorosłych i wykładowcą na kursach Oświaty Dorosłych. Był również członkiem zarządu (skarbnikiem) Gminnego Komitetu PPS.
Po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal pracował jako kierownik Szkoły Podstawowej w Osięcinach w niepełnym wymiarze godzin. Po utworzeniu w Osięcinach w 1963 r. Szkoły Przysposobienia Rolniczego Walenty Olszewski w wieku 77 lat został jej kierownikiem. Walenty Olszewski kierownikiem Szkoły Podstawowej w Osięcinach był do dnia 31 października 1964 r. Zmarł 14 lutego 1974 r. Spoczywa na cmentarzu w Osięcinach.

Źrodła:
xxx – Archiwum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych – Urząd Gminy w Osięcinach, Akta Osobowe Walentego Czesława Olszewskiego, Syg. Arch. 1/O – 8.
xxx – Notatki dotyczące gminy – gromady Osięciny w latach 1943-1973 sporządzone przez długoletniego Sekretarza Gminy Eugeniusza Kowalskiego., (w posiadaniu autora w odpisie)
xxx – Kronika Gminy Osięciny od 1824 r. do końca 1969 r., t. 1 i od roku 1970 do końca 1972 r., t. 2, (w posiadaniu autora).
xxx – Dokumentacja archiwalna i bieżąca Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
01. Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Powszechnej w Osięcinach. Nauczyciele od lewej: Walenty Czesław Olszewski – kierownik szkoły, Saturnin Lamparski – nauczyciel. 30 maj 1932 r. (Zdjęcie ze zbiorów autora)
 02. Uczniowie klasy Ia i nauczyciele Publicznej Szkoły Powszechnej w Osięcinach. Nauczyciele od lewej: Janina Ewa Lamparska – nauczycielka, Walenty Czesław Olszewski – kierownik szkoły. Rok 1936. (Zdjęcie ze zbiorów autora) 03. Budynek Publicznej Szkoły Powszechnej w Osięcinach. 17 czerwiec 1936 r. (Zdjęcie ze zbiorów autora) 

Skip to content