Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1981-07-01

Maj 27, 2020

Zarządzeniem Nr 133 Ministra Rolnictwa z dnia 3 lipca 1981 r. nastąpiła zmiana przedmiotu działania, organizacji i nazwy PGR w Osięcinach, któremu z dniem 1 lipca 1981 r. nadano nazwę Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach. W związku z powyższym PGR w Osięcinach zgrupowane dotychczas w Zjednoczeniu PPGR w Bydgoszczy przeszło pod nadzór Zjednoczenia Hodowli i Obrotu Zwierzętami w Warszawie.

 

Źródła:

xxx – Dokumentacja archiwalna OHZ Spółka z o.o. w Osięcinach.

xxx – Informacja o Ośrodku Hodowli Zarodowej Osięciny Spółka z o.o. sporządzona przez prezesa Zarządu Stanisława Wyrębskiego.

 

Jan Cybertowicz

 

Skip to content