Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

Ważny komunikat dla mieszkańców ul. Malinowej i ul. Olchowej

Urząd Gminy w Osięcinach zaprasza w dniu  7 marca na godzinę 16:00 mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Olchowej i Malinowej na spotkanie z projektantem branży drogowej odnośnie konsultacji projektu zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa dróg...

więcej komunikatów »

1982-11-02

Maj 27, 2020

Po przeniesieniu apteki z Placu Bohaterów Powstania Warszawy będącej w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Komunalnego w Osięcinach, w inne miejsce, opuszczony budynek postanowiono przystosować do potrzeb przedszkola. W dniu 2 listopada 1982 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w adaptowany i rozbudowywany budynek po aptece z przeznaczeniem na przedszkole. Przebudowę zaprojektował R. Krzywiec z Włocławka a prace budowlane podjęło Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radziejowie Kuj. W tym czasie do Przedszkola uczęszczało 60 dzieci, pracowało 8 pracowników, którymi kierowała dyrektor Honorata Kłos. W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego udział wzięli: Naczelnik Urzędu Gminy Osięciny inż. Ryszard Kurdupski, I Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR w Osięcinach Wojciech Sobierajski, Dyrektor Gminnej Szkoły Zbiorczej w Osięcinach mgr Roman Falgowski, Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Osięcinach Ryszard Sikorski, Przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego Janina Zaparucha i Zastępca Dyrektora Gminnej Szkoły Zbiorczej w Osięcinach Halina Filipiak.

 


Źródła:

xxx – Informacja Lidii Chenc dyrektora Przedszkola Komunalnego w Osięcinach spisana w dniu 31 grudnia 2005 r., (w posiadaniu autora).

xxx – Kronika Przedszkola Komunalnego w Osięcinach. (Tekst i zdjęcia)

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

 

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w dniu 2 listopada 1982 r. w adaptowany i rozbudowywany budynek po aptece z przeznaczeniem na przedszkole.

 


Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w dniu 2 listopada 1982 r. w adaptowany i rozbudowywany budynek po aptece z przeznaczeniem na przedszkole. Dzieci z Przedszkola: Monika Stępińska, Robert Wojciechowski i Ania Kowalska podają kielnię.Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w dniu 2 listopada 1982 r. w adaptowany i rozbudowywany budynek po aptece z przeznaczeniem na przedszkole. Moment wmurowania aktu erekcyjnego.
Skip to content