Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1984-02-28

Maj 27, 2020

Od listopada 1982 r. opuszczony budynek apteki przy Placu Boh. Powstania Warszawy w Osięcinach był adaptowany i rozbudowywany na potrzeby Państwowego Przedszkola w ramach Zbiorczej Szkoły Gminnej w Osięcinach. W dniu 28 lutego 1984 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego przedszkola. Stary budynek przedszkola został połączony z nowym. Jedną z sal wykorzystano na zajęcia oddziałów „0”, które wcześniej odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury. Drugą salę przejął Zespół Szkól i Placówek Oświatowych na księgowość oraz na magazyn Obrony Cywilnej. W roku szkolnym 1984/1985 uruchomiony został dodatkowy oddział przedszkolny i od tego czasu były dwa oddziały.Źródła:
xxx – Informacja Lidii Chenc dyrektora Przedszkola Komunalnego w Osięcinach spisana w dniu 31 grudnia 2005 r., (w posiadaniu autora).
xxx – Zdjęcia z Kroniki Przedszkola Komunalnego w Osięcinach.


Jan CybertowiczOpis fotografii:
01. Dyr. Przedszkola Honorata Kłos wita zaproszonych gości na uroczystości otwarcia rozbudowanego Państwowego Przedszkola w Osięcinach – 28 luty 1984 r.
02. Zaproszeni goście w czasie zwiedzania Przedszkola – 28 luty 1984 r.
03. Dyrektor Przedszkola Honorata Kłos przedstawia gościom historię Przedszkola od czasów przedwojennej Ochronki do chwili obecnej – 28 luty 1984 r.
Skip to content