Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1985-12-30

Maj 27, 2020

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach w dniu 30 grudnia 1985 r. odwołano z funkcji prezesa zarządu Karola Pawlaka. Od 1 stycznia 1986 r. do chwili wyboru nowego prezesa obowiązki prezesa zarządu Rada Nadzorcza powierzyła Edwardowi Tadeuszowi Wyrzykowskiemu. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 lutego 1986 r. na prezesa zarządu powołano Marka Afeltowicza. Sąd Okręgowy we Włocławku w dniu 11 marca 1986 r. zarejestrował nowy Zarząd w składzie:

1. Marek Afeltowicz – prezes zarządu

2. Edward Wyrzykowski – wiceprezes ds. handlu, przemysłu i usług

3. Jerzy Kwiatkowski – wiceprezes ds. obrotu rolnego

 


Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

xxx – Jan Cybertowicz, 90 lat Spółdzielni “Jutrzenka” w Osięcinach, Opracowanie niepublikowane.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:

Marek Afeltowicz – prezes zarządu Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach powołany na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30 grudnia 1985 r.


Skip to content