Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1993-06-01

Maj 27, 2020

W roku 1991 decyzją Wydziału Geodezji Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku cała działka łącznie ze strażnicą OSP w Osięcinach została przekazana na własność Urzędu Gminy w Osięcinach. Na posiedzeniu Zarządu OSP w dniu 14 grudnia 1991 r. Zarząd postanowił skompletować wszystkie dokumenty i wystąpić do Urzędu Gminy o przekazanie placu łącznie ze strażnicą na własność OSP. W dniu 1 czerwca 1993 r. pomiędzy Zarządem Gminy a Zarządem OSP została spisana umowa przekazująca plac jednostce OSP za przysłowiową złotówkę. Akt notarialny na tą okoliczność został spisany w dniu 8 czerwca 1993 r. w kancelarii notarialnej w Radziejowie. Obydwa dokumenty ze strony Zarządu Gminy podpisali: wójt gminy – Jerzy Izydorski i członek Zarządu – Stanisław Dybowski a ze strony Zarządu OSP: prezes Zarządu – Andrzej Rączka i naczelnik – Kazimierz Drzewucki.

 


Źródło:

xxx – Dokumentacja archiwalna i bieżąca Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.

 Jan Cybertowicz

Skip to content