Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1996-02-14

Maj 27, 2020

W roku szkolnym 1995/96 do szkoły w Borucinku uczęszczało 16 dzieci w klasach od „O’ do III, w tym dwa oddziały łączone. Z powodu małej ilości uczniów Uchwałą Rady Gminy w Osięcinach nr XVI/81/96 z dnia 14 lutego 1996 r. z dniem 31 sierpnia 1996 r. Filię Szkoły Podstawowej w Borucinku zlikwidowano. Środki finansowe ze szkoły w Borucinku przeznaczono dla Szkoły Podstawowej w Osięcinach i tam również zaczęły uczęszczać dzieci ze szkoły w Borucinku.

Źródła:
xxx – Informacja o oświacie w Gminie Osięciny od 1985 r. sporządzona przez Danielę Sikorską. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Osięcinach.


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borucinku. Pośrodku z dzieckiem na ręku nauczycielka Wanda Głowacka a po prawej stronie, również z dzieckiem na ręku nauczycielka Jadwiga Zielińska. Rok ok. 1964. Zdjęcie ze zbiorów Wandy Głowackiej.Skip to content