Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1999-02-17

Maj 27, 2020

Stefan Andrzej Urbaniak urodził się 25 października 1938 r. w Wysocinku. Rodzicami byli Stanisław i Józefa z domu Pietrzak Urbaniak. Jego ojciec Stanisław Urbaniak w czasie II wojny światowej walczył pod Monte Casino. Stefan Urbaniak miał brata Mariana. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Wysocinku. Jako młody chłopak pracował w piekarni w Bądkowie. Jednocześnie ucząc się zdobył zawód piekarza. W czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej w Radomiu zdobył uprawnienia kierowcy. W dniu 27 kwietnia 1958 r. wstąpił w związek małżeński z Marianną Zofią Zielińską z Woli Skarbkowej. Z małżeństwa tego urodziły się dzieci: Elżbieta – 24 grudzień 1958 r. i Wojciech – 5 luty 1962 r. Po ślubie przez siedem lat mieszkali w Woli Skarbkowej, a od 1962 r. w Osięcinach. Stefan Urbaniak po zawarciu związku małżeńskiego przez krótki czas pracował jako piekarz w Bądkowie i w Osięcinach, a potem już do końca życia jako kierowca w wielu przedsiębiorstwach. Przez pewien czas pracował też jako taksówkarz. Stefan Urbaniak najbardziej znany jest ze swojej działalności społecznej i kulturalnej. Mieszkańcy Osiecin znają Go jako długoletniego sołtysa Osięcin. Z obowiązków sołtysa zawsze wywiązywał się bardzo sumiennie i w o wiele szerszym zakresie niż wynikało to nałożonych zadań. Wszyscy byli przyzwyczajeni, że sołtys przypomniał o każdym obowiązku mieszkańca wobec gminnej administracji. Zawsze dotarł do każdego mieszkańca, żeby pobrać ustawowy podatek, a że był człowiekiem uśmiechniętym, bardzo pogodnym i wspaniałym gawędziarzem wizyty takie sprawiały mieszkańcom wiele radości. Obdarzony dobrym słuchem i głosem z zamiłowaniem wykorzystywał to w Zespole folklorystycznym „Kujawioki” i Chórze Męskim „Osieciny”. Razem z żoną byli w grupie założycielskiej Zespołu „Kujawioki” i przez cały czas byli jego członkami. Ze śpiewu i tańca czerpali ogromną radość i bawili się doskonale a przede wszystkim dawali radość sympatykom folkloru. Również w Chórze Męskim „Osięciny” Stefan Urbaniak był bardzo aktywnym członkiem od chwili założenia. Z zespołem folklorystycznym i chórem koncertował w wielu miejscowościach w kraju i za granicą. W pamięci kibiców Klubu Sportowego „Ziemowit” w Osięcinach pozostał jako wielki sympatyk tego klubu i bardzo aktywny członek Komitetu Budowy Stadionu. W budowę stadionu oprócz prac organizacyjnych zaangażował się czynnie pracując fizycznie przez wiele godzin całkowicie nieodpłatnie. Przez pewien czas był członkiem Zarządu Klubu Sportowego „Ziemowit”. Również strażacy wspominają Stafana Urbaniaka z sympatią. Przez ostatnie lata był kierowcą – konserwatorem w OSP Osięciny. Obowiązki swoje wykonywał bardzo sumiennie. Sprzęt był zawsze sprawny, gotowy do akcji a także potrafił wprowadzać przyjazną atmosferę w czasie akcji bojowych, zawodów sportowo pożarniczych i podczas przeprowadzanych ćwiczeń. W dniu 6 lutego 1999 r. wspólnie z przyjaciółmi radośnie obchdził 10 – lecie Zespołu Folklorystycznego „Kujawioki”. Kilka dni później – 17 lutego 1999 r. zmarł. Dla Rodziny, Przyjaciół i Kolegów był to ogromny szok.

Źródła:
xxx – Informacja ustna żony Stefana Urbaniaka – Marianny Urbaniak spisana przez autora w dniu 5 stycznia 2009 r.
xxx – Informacja ustna Jana Noconia wieloletniego Członka Zarządu i Prezesa Klubu Sportowego „Ziemowit” w Osięcinach spisana przez autora w dniu 5 stycznia 2009 r.
xxx – Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Marianny Urbaniak.


Jan Cybertowicz


Opis fofografii:
01. Zespół Folklorystyczny „Kujawioki” podczas występu w Wieńcu – 1990 r. – Stefan Urbaniak pod kwiatem.
02. Stefan Urbaniak z żoną Marianną w czasie występu z Zespołem Folklorystycznym „Kujawioki” w Ciechocinku – 1993 r.
03. Stefan Urbaniak z żoną Marianną w czasie występu z Zespołem Folklorystycznym „Kujawioki” w Gdańsku podczas Jarmarku Dominikańskiego – 7 sierpień 1993 r.
04. Występ Orkiestry Dętej OSP w Osięcinach przed Zebraniem Sprawozdawczym OSP Osięciny – styczeń 1994 r. – Stefan Urbaniak z bębnem.
05. Stefan Urbaniak jako kierowca-mechanik przy samochodzie bojowym OSP w Osiecinach – 1997 r.
06. Stefan Urbaniak z żoną Marianną w remizie OSP w Osiecinach. – styczeń 1998 r.
07. Koncert Polskich Kolęd w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach w wykonaniu Chóru Męskiego „Osięciny” – 18 styczeń 1998 r.. Stefan Urbaniak czwarty od lewej.
08. Podczas koncertów Zespołu Folklorystycznego „Kujawioki” we Francji. Na zdjęciu od lewej: pierwsza – Marianna Urbaniak, trzeci – Stefan Urbaniak, drugi i czwarta – Francuzi, piąta i szósty – Krystyna i Jan Rębiałkowscy – 1998 r.
09. Stefan Urbaniak z żona Marianną podczas Jubileuszu 10 – lecia Zespołu Folklorystycznego „Kujawioki” – 6 luty 1999 r.Skip to content