Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

2001-01-23

Maj 27, 2020

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym OSP Ruszki w dniu 23 stycznia 2001 r. został wybrany nowy zarząd w składzie: Michał Szymborski – prezes, Ryszard Gawroński – wiceprezes, Mieczysław Koziński – naczelnik, Marcin Gawroński – zastępca naczelnika, Zdzisław Chłodziński – sekretarz, Jerzy Kuligowski – skarbnik i Janusz Urbański – gospodarz, oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Wojciech Pałaszyński – przewodniczący, Stanisław Gawroński i Władysław Wiatrowski – członkowie komisji.


Źródła:
xxx – Dokumentacja bieżąca Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osięcinach.


Jan Cybertowicz

Skip to content