Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

2001-03-31

Maj 27, 2020

W dniu 31 marca 2001 r. w parafii Osięciny odbyła się szczególna uroczystość. Dokonano ekshumacji i rekognicji relikwii Błogosławionych Męczenników – Kapłanów Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy.

Powołana Komisja pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Bronisława Dembowskiego, w skład której weszli: ks. kan. Michał Pietrzak jako promotor sprawiedliwości, ks. Zbigniew Cabański jako notariusz oraz dwóch lekarzy jako biegli przystąpiła do ekshumacji. Do przeprowadzenia ekshumacji cmentarz został należycie przygotowany. Wokół grobu Księży Męczenników w przestrzeni ograniczonej taśmą, przy której zgromadziło się wielu wiernych, przygotowane było odpowiednie wyposażenie. Porządku i powagi strzegli umundurowani strażacy z OSP w Osięcinach.

Delikatnie zdejmowane warstwy piasku z grobu najpierw odsłoniły wielokrotnie zwiniętą sutannę. Zapewne była to sutanna ks. Wincentego Matuszewskiego, ponieważ znaleziono przy niej fioletową spinkę od koloratki, należną kanonikowi. Po odsłonięciu następnych warstw piasku ukazały się najpierw drobne kostki, a potem dwa dobrze zachowane szkielety. Wszystkie elementy szkieletów zostały dokładnie opisane przez biegłych i złożone w oddzielnych, specjalnie przygotowanych pojemnikach. Po dokonaniu ekshumacji relikwie Księży Męczenników przewieziono na salę oględzin, gdzie zostały poddane szczegółowemu rozpoznaniu i opisaniu.

Sesja Rekognicji zakończyła się umieszczeniem relikwii Błogosławionych Męczenników w specjalnie przygotowanych urnach, zapieczętowaniem ich pieczęcią biskupią i podpisaniem protokółu. Uroczyste przeniesienie do świątyni wyznaczono na 24 maja 2001 r. w 61 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionych.

 


Źródła:

xxx – Parafia Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Protokół z ekshumacji i rozpoznania relikwii Błogosławionych Męczenników Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy przygotowany przez biegłych lek. med. Tadeusza Modrzewskiego i lek. med. Radosława Urbanowicza sporządzony dnia 31 marca 2001 r.

xxx – J. Cybertowicz, Ekshumacja i rekognicja relikwii Błogosławionych Męczenników, “Ład Boży”, Nr 17(936) W Rok XLIV, Częstochowa – Włocławek, 29 IV 2001.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:
1. Modlitwa przed rozpoczęciem ekshumacji. Na zdjęciu od lewej: 1. Biskup Włocławski Bronisław Dembowski. 2. Kapelan biskupa – ks. Sławomir Kacprzak, 3. Ks. Stanisław Mazurski – dziekan bądkowski, 4. Proboszcz parafii Osięciny ks. Marian Kowalski, 5. Ks. Michał Pietrzak, 6. Odwrócony tyłem – kościelny z Osięcin Tadeusz Żywica, 7. Na skraju prawej strony – ks. Zbigniew Cabański. Foto. Maciej Maciejewski.2. Ekshumacja Błogosławionych Męczenników ks. Wincentego Matuszewskiegi i ks. Józefa Kurzawy. Lekarz Tadeusz Modrzewski znajduje pierwsze szczątki relikwii. Foto. Maciej Maciejewski.


Skip to content