Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

2006-01-26

Maj 27, 2020

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w OSP Ruszki w dniu 26 stycznia 2006 r. został wybrany nowy Zarząd w składzie: Michał Szymborski – prezes, Mieczysław Koziński – naczelnik, Kazimierz Marczewski – wiceprezes, Jarosław Haberski – z-ca naczelnika, Zdzisław Chłodzinski – sekretarz, Jerzy Kuligowski – skarbnik, Janusz Urbański – gospodarz oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Wojciech Pałaszyński – przewodniczący komisji, Jan Kwiatkowski- członek komisji, Jarosław Stasiak – członek komisji.

Źródła:
xxx – Dokumentacja bieżąca Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osięcinach.


Jan Cybertowicz

Skip to content