Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

więcej komunikatów »

2006-03-09

Maj 27, 2020

Na Sprawozdawczo Wyborczym Zjeździe Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osięcinach, który odbył się 9 marca 2006 r. w remizie OSP Pilichowo, został wybrany nowy zarząd w składzie: Zenon Paliwoda (OSP Osięciny) – prezes, Janusz Zaremba – wiceprezes, Michał Szymborski (OSP Ruszki) – wiceprezes, Stanisław Ignaczak (OSP Pilichowo) – komendant gminny, Jan Cybertowicz (OSP Osięciny) – sekretarz, Romuald Trzeciak (OSP Osięciny) – skarbnik oraz członkowie zarządu: Jan Wojciechowski (OSP Osięciny), Karol Pawlak (OSP Osięciny), Piotr Zieliński (OSP Osięciny), Zbigniew Krygier (OSP Wola Skarbkowa), Janusz Matusiak (OSP Wola Skarbkowa), Mieczysław Kozinski (OSP Ruszki), Włodzimierz Wesołowski (OSP Pilichowo), Jarosław Pakulski (ZOSP Latkowo) i Jerzy Izydorski.

Wybrana została również Komisja Rewizyjna w składzie: Paczkowski Franciszek (OSP Pilichowo) – przewodniczący Komisji oraz członkowie: Kazimierz Paczkowski (OSP Pilichowo), Jan Golasiński (OSP Wola Skarbkowa), Jerzy Kuligowski (OSP Ruszki), Maciej Pawłowski (OSP Osięciny).

Ponadto na Zjeździe tym  Jan Wojciechowski i  Zenon Paliwoda zostali wybrani na Przedstawicieli do Zarządu Powiatowego.

 

Źródła:

xxx – Dokumentacja bieżąca Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Osięcinach.

Jan Cybertowicz

 

 

Skip to content