Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

2007-02-19

Maj 27, 2020

W dniu 19 lutego 2007 r. w Urzędzie Gminy Osięciny odbyło się spotkanie i wręczenie ks. Henrykowi Kruszewskiemu wraz z podziękowaniami pamiątkowego medalu Gminy Osięciny. Ks. Henryk Kruszewski pracujący obecnie w parafii polskiej w Luksemburgu utrzymuję stałą współpracę z Gminą Osięciny między innymi poprzez dofinansowanie działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury. W spotkaniu z ks. Henrykiem Kruszewskim udział wzięli : Wójt Gminy Jerzy Izydorski, Skarbnik Jolanta Smętek, Sekretarz Halina Urbańska i Jan Cybertowicz współautor monografii „Z dziejów Osięcin i okolic” Podczas spotkania wójt Jerzy Izydorski wręczył gościowi monografię z dedykacją Jana Cybertowicza.

Źródła
xxx – Informacja własna.
Foto. Romuald Trzeciak


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
Spotkanie z ks. Henrykiem Kruszewskim – 19 luty 2007 r. . Od lewej: Jerzy Izydorski, Jolanta Smętek, ks. Henryk Kruszewski, Jan Cybertowicz, Halina Urbańska.


Skip to content