KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Baza adresowa

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu Gminy Osięciny

Dbając o prawidłową realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz budowanie dobrej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w ich
realizację przedstawiamy Państwu poniżej bazę teleadresową podmiotów i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.

 

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach

ul. Wojska Polskiego 14

tel/fax 54 2650024 kom. 517398336

e-mail: gopsosieciny@pro.onet.pl

strona internetowa: gopsosieciny.naszops.pl

godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodnicząca Komisji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 14

tel stacjonarny: 54 2650036 wew. 42

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Adwokat przyjmuje w Urzędzie Gminy w Osięcinach

każdy czwartek w godz. 15-19

pok. Nr 3

  1. Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Czynny co drugi wtorek miesiąca w godz. 16-18

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny – pedagog członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego

ul Traugutta 1

Tel 54 2650 018

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osięcinach – pielęgniarka członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego

ul. Wyszyńskiego 19

Tel 54 265 00 66

  1. Policja tel: 997 lub 112
  2. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Tel 0800154030

  1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku

ul Żytnia 58, 87-800 Włocławek

Tel stacjonarny : 54 413 50 95; 54 413 50 96 tel. kom. 668025026

  1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Rodzinie w Jaksicach

ul Sportowa 4, 88-191 Jaksice

tel. 52 357 89 32

e-mail sow.pcpr-ino.pl

Skip to content