Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

1949-11-20

Maj 27, 2020

W dniu 20 listopada 1949 r. ówczesny Zarząd Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach zamieścił w księdze protokołów z posiedzeń Zarządu notatkę, że kilka posiedzeń począwszy od 12 października 1949 r. zwoływanych było na żądanie Komitetu Gminnego PZPR lub Przewodniczącego Rady Zakładowej. W posiedzeniach tych brali udział przedstawiciele wyżej wymienionych organizacji i tylko jeden członek Zarządu Spółdzielni, z którego zdaniem w ogóle się nie liczono. Protokóły z tych posiedzeń sporządzał przedstawiciel Komitetu Gminnego PZPR lub Rady Zakładowej i nie były okazywane do wglądu Zarządowi. Dopiero w następnych posiedzeniach od dnia 22 listopada 1949 r. udział brali wszyscy członkowie Zarządu. Udział w nich brali nadal przedstawiciele wszystkich organizacji społecznych i politycznych z Osięcin, mając przy tym w większości spraw głos decydujący. Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 1949 r. Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR polecił Zarządowi przeprowadzenie “czystki” wśród pracowników Spółdzielczych Gospodarstw Rolnych. Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 1949 r. członkowie Zarządu przedstawili działalność działów, za które byli odpowiedzialni podkreślając szczególnie trudności i swoje niedociągnięcia – przeprowadzili obowiązkową wtedy samokrytykę. W wyniku przeprowadzonej samokrytyki każdy z członków Zarządu przyjął na siebie zadanie poprawy prowadzonego działu.

 

Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

 

Jan Cybertowicz