Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Chór Męski

Chór męski „Osięciny” powstał z inicjatywy Jana Cybertowicza, który do współpracy zaprosił miejscowego organistę Mieczysława Chrabąszczewskiego jako dyrygenta i akompaniatora. Od początku założona była dobrowolność uczestnictwa w chórze bez żadnego wynagrodzenia dla kierownika i dyrygenta. Dotyczyło to również chórzystów. Już w trakcie przygotowań do pierwszego spotkania dokładnie został określony zakres obowiązków w chórze. Kierownik chóru Jan Cybertowicz zajmował się wszystkimi sprawami organizacyjnymi, doborem repertuaru oraz opracowywaniem wszystkich pieśni pod względem zapisu nutowego i tekstów. Dyrygent Mieczysław Chrabąszczewski przyjął na siebie obowiązek nauki i dyrygowanie chórem. Wspólnie sporządzili listę przyszłych członków chóru składającą się głównie z chórzystów wcześniej śpiewających w nieistniejącym już chórze kościelnym. Na pierwsze organizacyjne spotkanie w dniu 19 października 1995 r. przyszło 10. zaproszonych przyszłych chórzystów. W dniu tym odbyła się też pierwsza próba.
Próby odbywały się w każdy czwartek a w razie potrzeby dwa razy w tygodniu. Przybywało nowych pieśni, ustaliła się lista chórzystów, która pod koniec  roku wynosiła 15 mężczyzn. W dniu 28 stycznia 1996 r. odbył się już pierwszy koncert. Wprawdzie było przygotowanych tylko 10 pieśni a i poprawność wykonania miała jeszcze wiele do życzenia, występu jednak bardzo chcieli chórzyści, więc trzeba było to życzenie spełnić. Po pierwszym koncercie stało się tradycją, że każdy koncert prowadził Jan Cybertowicz przybliżając okoliczności i czas powstania prezentowanych pieśni. Stało się też tradycją, że chór śpiewał pieśni, które znaczyły bardzo dużo dla każdego Polaka.
Współpraca z Mieczysławem Chrabąszczewskim trwała dość krótko, bo już 20 maja 1996 r. poprosił o zwolnienie z obowiązków dyrygenta w chórze. Tego samego dnia kierownik chóru zaproponował dyrygowanie chórem Małgorzacie Skoniecznej, nauczycielce muzyki w Szkole Podstawowej w Osięcinach, absolwentce wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Dziwna to była propozycja zważywszy, że pracy w chórze jest dużo a wynagrodzenia żadnego. Małgorzata Skonieczna propozycję przyjęła bardzo chętnie. Ustalony na początku podział obowiązków pozostał niezmieniony. Przybywało coraz więcej pieśni, które można było już układać tematycznie na różne koncerty. Śpiewał więc chór z okazji Świąt Narodowych, z okazji Dnia Matki, Dnia Kobiet a także kolędy w okresie Bożonarodzeniowym. Coraz częściej też chór śpiewał w kościele a szczególnie podczas uroczystych Mszy św. Chór koncertował w Osięcinach, ale również często w okolicznych miejscowościach. Uczestniczył też kilkakrotnie w przeglądach chórów np. w Chodczu czy we Włocławku. Mimo, że chór męski „Osięciny” jest dwugłosowy i trudno rywalizować mu z liczniejszymi chórami czterogłosowymi na przeglądach był zawsze wysoko oceniany.
Chór wypracował sobie dobrą pozycję w lokalnym środowisku. Na każdym koncercie był komplet widzów gorąco przyjmujących prezentowany program. Za swój wkład w kulturę chór otrzymał liczne dyplomy i podziękowania. Szczególnie miłe dla chóru i poszczególnych jego członków było podziękowanie Samorządu Gminy Osięciny reprezentowanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Zarembę i Wójta Gminy Jerzego Izydorskiego w dniu 6 czerwca 2002 r. z okazji 7-letniej działalności chóru. Za całokształt pracy chór otrzymał również podziękowanie w dniu 10 października 2003 r. od Starosty Powiatowego Lucjana Walczaka. W dniu 3 czerwca 2003 r. kierownik chóru Jan Cybertowicz w związku z okresowym wyjazdem z Osięcin przekazał kierowanie chórem dyrygentowi Małgorzacie Skoniecznej.
 Chór działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach, którego dyrektor Piotr Zieliński zapewnia wszelką możliwą pomoc tym bardziej, że sam jest członkiem oraz kierownikiem chóru. Najcenniejszą pomoc chór otrzymuje od Samorządu Gminy Osięciny, który co roku przyznaje dotację. Dzięki temu chórzyści mają odpowiednie ubrania jak również możliwy jest zakup rzeczy niezbędnych do działalności chóru. W dniach 9-11 grudnia 2005 r. chór koncertował w Wahrenholz. Występy okazały się wielkim sukcesem. Mieszkańcy a szczególnie miejscowa Polonia chórem z Osięcin była zachwycona. Popłynęła niejedna łza tęsknoty za Ojczyzną .
Od września 2008 roku dyrygentem i akompaniatorem Chóru Męskiego OSIĘCINY został Tomasz Cybulski- absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Diecezjalnego Studium Organistowskiego we Włocławku. Jest nauczycielem muzyki w gimnazjach i wykładowcą w Diecezjalnym Ośrodku Kształcenia Organistów we Włocławku. Swoje zainteresowania profesjonalna chóralistyką rozwijał w Bydgoszczy. Studiował na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w zakresie edukacji muzycznej szkolnej, dyrygentury chóralnej (pod kierunkiem prof. Jana Lacha) oraz pieśniarstwa. Praktykę dyrygencką zdobywał śpiewając w wielu chórach bydgoskich pod batutą doświadczonych dyrygentów. Brał udział w wielu koncertach, konkursach, festiwalach i przeglądach chóralnych w Polsce i Europie.
Obecnie chór liczy 18 mężczyzn. Są to: Marek Lewandowski, Stefan Pawłowski, Janusz Przekwas, Andrzej Cybulski, Leszek Cybulski, Maciej Pawłowski, Tomasz Zieliński, Mirosław Pietrzak, Marian Kieler, Ryszard Zmierczak, Grzegorz Dąbrowiecki, Piotr Zieliński, Zdzisław Poliński, Stanisław Malinowski, Piotr Gajewski, Michał Wojtczak, Andrzej Wojtczak, Bogdan Karpiński. Chór posiada w dorobku ponad 250 różnorodnych pozycji chóralnych m.in. pieśni patriotyczne, pieśni biesiadne, kolędy i pastorałki, pieśni kościelne.
 

X
Założyciel Chóru,
Kierownik Chóru w latach 1995- 2003
Jan Cybertowicz
X
Dyrygent Chóru w latach 1995-1996
Mieczysław Chrabąszczewski


Dyrygent Chóru w latach 1996-2008
Małgorzata Skonieczna


Dyrygent Chóru od 2008 roku
Tomasz Cybulski


Kierownik Chóru od 2003 roku
Piotr Zieliński

 

     

 Stefan Pawłowski

 Marek Lewandowski

 Leszek Cybulski

 

     

 Andrzej Wojtczak

 Janusz Przekwas

 Maciej Pawłowski

 

     

 Andrzej Cybulski

 Tomasz Zieliński

 Marian Kieler

 

     

 Stanisław Malinowski

 Michał Wojtczak

 Ryszard Zmierczak

 

 Grzegorz Dąbrowiecki

 Zdzisław Poliński

 Mirosław Pietrzak

 Piotr Gajewski

Skip to content