Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Oddając krew ratujesz życie

Plac OSP Osięciny

28.05.2022r.  godz. 10 – 16

l

AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie drogi gminnej

Dnia 25 maja 2022 roku została podjęta Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o rozstrzygnięciu naboru wniosków i rozdysponowania środków finansowych na budowę  i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego...

czytaj dalej

Park linowy na terenie Centrum Rekreacji Publicznej w Bartłomiejowicach

W wakacje bieżącego roku gmina Osięciny planuje zrealizować inwestycję pn: Budowa niskiego parku linowego na terenie Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej w miejscowości Bartłomiejowice . Wartość kosztorysowa inwestycji to 97 255,87 zł brutto. Wykonana została...

Przebudowa drogi gminnej Karolin-Borucinek

W dniu 23 maja 2022 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180306C Karolin-Borucinek, km 0+800-1+670. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 0,870 km. Inwestycja...

NIEZBĘDNE INFORMACJE

Skip to content