Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

Akty prawne

1. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia
Polityki Ochrony Danych
zobacz

2. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia
Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Osięciny oraz obszarze miejscowości Osięciny
zobacz

3. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Osięcinach
zobacz

4. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osięciny
zobacz

5. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Osięcinach
zobacz

6. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Osięcinach
zobacz

7. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz obuwia
zobacz

8. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
zobacz

9. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Osięcinach
zobacz

10. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osięciny
zobacz