Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Losy Zagajewic

W ubiegłym tygodniu do Urzędu Gminy w Osięcinach wpłynęła wiadomość, która okazała się historią znanej rodziny Brochockich z Zagajewic. Postanowiłem się podzielić przesłaną wiadomością. Za przekazane informacje serdecznie dziękuję Panu Markowi Brochockiemu.

RomualD Trzeciak

Losy Zagajewic

Nazywam się Marek Jerzy Brochocki i jestem synem ostatniej właścicielki majątku Zagajewice – Marii Brochockiej z domu Roman. Moja matka była dwukrotnie mężatką. Pierwszym jej mężem był Zygmunt Brochocki, syn Feliksa Brochockiego – budowniczego dworu.
Z małżeństwa tego nie było dzieci. Jedyny ich wspólny syn – Witold zmarł jako niemowlę, a drugie dziecko urodziło się martwe.
Zygmunt Brochocki był całkowicie głuchy, co nastąpiło w wyniku przebytej szkarlatyny. Pomimo tej ułomności był bardzo lubianym, wesołtm człowiekiem. Mówił dobrze, ale w sposób charakterystyczny dla niesłyszącego człowieka. Pomimo głuchoty był świetnym tancerzem doskonale wyczuwającym rytm muzyki. Do Zagajewic przyjeżdżał bardzo często mój późniejszy ojciec Jerzy Brochocki – stryjeczno-stryjeczny brat Zygmunta, student weterynarii. Ich dziadkowie Władysław i Karol byli rodzonymi braćmi. Po śmierci Zygmunta Brochockiego (zmarł w wieku 31 lat prawdopodobnie na tyfus) jego żona Maria Brochocka wyszła za mąż za Jerzego Brochockiego. Z tego związku urodziła się moja siostra Ewa – w przyszłości lekarka i ja Marek Brochocki
– w przyszłości mgr inż.włókiennik-chemik.
W czasie okupacji władzę nad majątkiem przejął niemiec o nazwisku Pleines. Jedną
z pierwszych jego decyzji było wyrzucenie z majątku mojej mamy słowami „Raus Frau Brochocka”. Wyjechała z córką do Sochaczewa, gdzie jej mąż a mój przyszły ojciec pracował jako lekarz weterynarii w wybudowanej lecznicy zwierząt. Nie na tym zakończyła się jednak historia mojej rodziny z Zagajewicami.
W początku wojny z Niemcami piastunka mojej siostry (a moja późniejsza) – młoda dziewczyna o imieniu Janka, wspólnie z rządcą majątku zakopali w sobie tylko znanym miejscu wiele butelek wina sporządzonego przez moją matkę. Tuż po wojnie ten szlachetny napój
w ogromnej tajemnicy został wykopany przez naszą nianię, jej męża – pana Kazika i dawnego rządcę majątku. Byli to ludzie bardzo uczciwi. Narazili się komunistycznej władzy tylko po to, by zwrócić mojej mamie to, co ukryli kiedyś w obawie przed Niemcami.
Janka wraz z mężem już dawno nie żyją, nasi rodzice również. Moja siostra Ewa i ja jesteśmy emerytami, doczekaliśmy się obydwoje dzieci i wnuków. Nasze dzieci pokończyły studia, są od nas finansowo niezależne, ale ciągle nie mogą zrozumieć jakim prawem kierował się rząd PRL-u zabierając właścicielom ziemskim majątki i pozbawiając praw do godnego życia.

Ps. Na Kujawach Brochoccy mieli 3 majątki: Zagajewice, Lekarzewice i Konary.
Zagajewice były największym – 280 hektarowym majątkiem, który Zygmunt otrzymał od rodziców prawdopodobnie z powodu kalectwa. Pozostałe mniejsze majątki otrzymało jego rodzeństwo.

Marek Brochocki

 

Skip to content