Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Komisje Rady

  • Komisja Rewizyjna w składzie:     
 1.
 
 przewodniczący
 2.  
 członek
 3.  
 członek
 4.  
 członek
 
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
1.
 
 przewodniczący
 2.  
 członek
 3.  
 członek
  • Komisja Finansowa w składzie:
1.
  przewodniczący
2.
  członek
3.
  członek
4.
  członek
5.
  członek
6.
  członek
  • Komisja ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej składzie:
 1.   przewodniczący
 2.  
 członek
 3.  
członek
 4.  
 członek
 5.  
 członek
  • Komisja Rolna i Gospodarki Gruntami w składzie:
 1.  
 przewodniczący
 2.  
 członek
 3.  
 członek
 4.  
 członek
 5.  
 członek
 6.  
 członek
  • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w składzie:
 1.
 
 przewodniczący
 2.
 
 członek
 3.  
 członek
 4.  
 członek
 5.  
 członek
 6.  
 członek
Skip to content