Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

Komisje Rady

  • Komisja Rewizyjna w składzie:     
 1.
 Cybulski Piotr  przewodniczący
 2.  Ochocińska Urszula  członek
 3.  Pasturczak Dariusz
 członek
 4.  Wesołowski Włodzimierz
 członek
 
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
1.
 Pasturczak Dariusz  przewodniczący
 2.  Okuniewski Marek  członek
 3.  Walczak Barbara
 członek
  • Komisja Finansowa w składzie:
1.
Koziński Mieczysław
przewodniczący
2.
Błaszczyk Ryszard
członek
3.
Krzemiński Mariusz
członek
4.
Lewandowski Piotr
członek
5.
Ochocińska Urszula członek
6.
Poliński Zbigniew członek
  • Komisja ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej składzie:
 1.  Wesołowski Włodzimierz przewodniczący
 2.  Błaszczyk Jerzy
 członek
 3.  Chełminiak Andrzej  członek
 4.  Trzciński Marek  członek
 5.  Walczak Barbara  członek
  • Komisja Rolna i Gospodarki Gruntami w składzie:
 1.  Błaszczyk Jerzy
 przewodniczący
 2.  Chełminiak Andrzej  członek
 3.  Koziński Mieczysław  członek
 4.  Okuniewski Marek  członek
 5.  Trzciński Marek
 członek
 6.  Zawidzki Marcin  członek
  • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w składzie:
 1.
 Lewandowski Piotr  przewodniczący
 2.
 Błaszczyk Ryszard
 członek
 3.  Cybulski Piotr  członek
 4.  Krzemiński Mariusz  członek
 5.  Poliński Zbigniew  członek
 6.  Zawidzki Marcin
 członek
Skip to content