Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Stowarzyszenie Kulturalne Gminy Osięciny

Szanowni Państwo
Jest rok 2001 dzień grudniowy. Tego to właśnie dnia zawiązała się społeczna organizacja złożona kochających swą małą miejscowość pod nazwą Stowarzyszenie Kulturalne Gminy Osięciny. Miejscem spotkań jest gościnny Dom Kultury wraz z jego Dyrektorem.Okres blisko czterech lat upoważnia nas do podsumowania swej działalności. 21 grudnia Stowarzyszenie liczyło 17 członków, a zarząd wybrany na pierwszym zebraniu ukonstytuował się w składzie:
Prezes – Bogdan Karpiński, wice prezes – Jan Cybertowicz, sekretarz – Halina Urbańska, skarbnik – Jan Nocoń, członek – Wiesława Klajn. Organizacja posiada Statut jako przewodnik naszego działania, działania potwierdzonego przez Sąd Rejestrowy w Toruniu.
Comiesięczne spotkania wszystkich członków, a także spotkania Zarządu przebiegały w trosce o dobro Stowarzyszenia i naszej miejscowości. W założeniach naszych było i jest dokładniejsze poznanie naszej miejscowości, najbliższej okolicy, a także bliskie spotkania z ciekawymi ludźmi Osięcin i dawnego województwa włocławskiego i bydgoskiego.
Aktywnie uczestniczyliśmy w świetach i uroczystościach Osięcin organizowanych wspólnie z miejscowym Domem Kultury. Były to ” Dni Osięcin”, ” Powitanie wakacji” i „Pożegnanie lata”, podczas których ubogacaliśmy owe święta poprzez udział osób z zaprzyjaźnionych organizacji, np. udział Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie sekcja bałonowa, szybowcowa i skoczków spadochronowych. Dzięki uprzejmości miejscowych władz samorządowych Gminy Osięciny i Dyrekcji Aeroklubu podpisaliśmy AKT PARTNERSTWA. Dalsza współpraca z Aeroklubem układa się pomyślnie. Próbowano zawiązać przyjaźne stosunki na zasadzie partnerstwa z jednostką wojskową 56 Pułku Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu, dzięki czemu w 2002 roku mogliśmy wraz z całym społeczeństwem oglądać na naszym stadionie dwa śmigłowce bojowe. Dni Osięcin dzięki inicjatywie Stowarzyszenia ubogacane były także poprzez udział kierownictwa Obserwatorium Astronomicznego we Włocławku. Mieszkańcy mogli oglądać układ gwiazd poprzez teleskop. Uczestniczyliśmy w zmaganiach rycerskich bractwa rycerzy z Radziejowa. Oglądaliśmy także popisy człowieka siłacza z Białorusi.
Organizowaliśmy wycieczki pod hasłem „Poznaj swój region” np. do Kościelnej Wsi i do Płowiec. Dwukrotnie gościliśmy w Obserwatorium we Włocławku.
W ramach działań kulturalnych wyjeżdżaliśmy do teatru do Bydgoszczy, zwiedzaliśmy skansen kujawski w Kłóbce, wyjeżdżaliśmy do gospodarstwa agroturystycznego do Stefanowa i Połajewka. Zwiedzaliśmy z przewodnikiem Włocławek wraz z jego zabytkami: katedrę, kościół p.w. św. Jana, stareówkę, pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, pomnik cudu nad Wisłą 1920 roku.
W naszym przytulnym pomieszczeniu gościliśmy pracownika naukowego sekr. Generalnego WTN dr. Stanisława Kunikowskiego, panie z biblioteki Miejsko – Powiatowej z Radziejowa, pana Adama Becińskiego z Lubrańca – syna piewcy Kujaw Franciszka, panią Barbarę Kalinowską – piosenkarkę z Bydgoszczy, pana dr. Rejmanowskiego – lekarza i historyka z Włocławka, panią Marię Jadczak – historyka z UMK w Toruniu, panią Monikę Milczarek ­pracownika naukowego, poetkę z Włocławka, historyka z Piotrkowa p. Jarosławem Kołtuniakie.
Corocznie męska mniejszość koła stara się uczcić Święto Kobiet i święta Bożego Narodzenia dzieląc się opłatkiem.
Widzieliśmy potrzebę wyróżniania corocznie najlepszego gimnazjalisty i nagradzania upominkiem książkowym. Wspólnie z dyrekcją Domu Kultury zorganizowaliśmy imprezę dla dzieci i młodzieży w miesiącu lutym zapraszając teatrzyk z Włocławka.

Drodzy Państwo.
Dzięki uprzejmości WTN a w szczególności sekretarza generalnego we Włocławku wzbogaciliśmy nasz księgozbiór o 7 pozycji po kilka egzemplarzy każdy z tytułów. Posiadamy także wydawnictwa z biblioteki Miejsko – Powiatowej w Radziejowie. Skompletowano i oprawiono w oprawę twardą „Kronikę Radziejowską”. Zakupiliśmy unikatową kolekcję Osięcin w porcelanie ( 7 sztuk ). Zakupiono także telewizor i magnetowid, stoły i lawy. Stowarzyszenie posiada znaczki organizacyjne i odznaki honorowe dla osób szczególnie zasłużonych dla Osięcin.
Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia utworzono Komitet opracowania Monografii Osięcin.
Działalność statutowa Stowarzyszenia oraz zakupione sprzęty nie byłyby realne bez finansowego wsparcia ze strony władz samorządowych, za co serdecznie dziękujemy obecnemu panu wójtowi Jerzemu Izydorskiemu .
Jestem przekonany, że w swym wystąpieniu jako prezesa Stowarzyszenia zawarłem najważniejsze hasła wspólnego działania. Jeśli jednak pominąłem pewne uwagi to tylko nieświadomie.
Życzę wszystkim Państwu, by działalność Stowarzyszenia była bardziej owocna.
Mam nadzieję, że nowopowstały Zarząd poczyni więcej starań w działaniach dla dobra Stowarzyszenia i Osięcin.

Skip to content