Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 20.09.2021  w godz. 8.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej ZIELIŃSK 7  w godz. 12.00-14.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji...

więcej komunikatów »

Umowy

Umowy zawarte w 2021 roku

 1. Umowa zawarta w dniu 02.01.2021 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a ULISSES Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Górnośląskiej 69A, 62-800 Kalisz na  wykonanie opieki nad używanym  programem  Ulisses ODPADY wraz z modułami. Umowa została zawarta na czas od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w wysokości  880,00 zł netto na  kwartał.
 2. Umowa zawarta  w dniu 04.01.2021 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a ZBIORNICĄ kat. I i  II z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim ul. Sportowa 36 na nieodpłatny odbiór  padłych zwierząt od rolników z terenu  Gminy Osięciny. Umowa została zawarta na  czas od dnia 04.01.2021 do 31.12 2021 r.
 3. Umowa zawarta  w dniu 15.01.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa na świadczenie usług doradztwa  podatkowego w zakresie  obliczenia     pre-współczynnika  VAT dla jednostki organizacyjnej (Urząd Gminy). Umowa została zawarta na okres  3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  950,00 zł netto.
 4. Umowa zawarta  w dniu 18 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na redagowanie i dystrybucję miesięcznika „Powiatowe ABC” w okresie od stycznia do grudnia  2021 r. Za 1 egzemplarz ustalono kwotę w wysokości 2,50 zł brutto i ustalony nakład wynosi 550 szt. na rok.
 5. Umowa zawarta w dniu 19 stycznia 2021  r. pomiędzy Gminą Osięciny a   Gabinetem Weterynaryjnym VET-EXPRESS Jarosław Michalak, ul. Strażacka 14a, 88-230 Piotrków Kujawski   na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie niezbędnych  zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych  zwierząt z terenu Gminy Osięciny. Umowa została zawarta  do dnia 31 grudnia 2021 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  na podstawie  faktury wystawionej w danym miesiącu kalendarzowym, w którym zabieg był wykonany.
 6. Umowa zawarta w dniu 04.01.2021 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. N.M.P. Częstochowskiej w Lekarzewicach , Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Lekarzewicach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2021 r. kwoty 3.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lekarzewicach.
 7. Umowa zawarta w dniu 4 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a    Piotrem Zielonką, prowadzącym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Folwarcznej 12B   działalność gospodarczą pod nazwą Studio Programistyczne. Przedmiotem umowy jest aktualizacja zakupionego wcześniej programu ZWROTY. Z tytułu świadczenia usługi  kwota zapłaty wynosi 500 zł netto + 23% podatku VAT, na podstawie  faktury wystawionej przez dostawcę.Umowa została  zawarta na czas od  4 stycznia do  31 grudnia  2021 r.
 8. Umowa zawarta w dniu 21.01 2021 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47 na wykonanie  zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom-psom i kotom z terenu Gminy Osięciny w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu , ul. Przytulna 1. Umowa została zawarta na  okres od dnia 21.01.2021 r . do 31.12.2021 r. Koszt będzie zależny od rodzaju  świadczonych usług i ilości przyjętych zwierząt., tj.  9,23 zł/dobę za pobyt  jednego psa i 123,00 zł-koszt utrzymania gotowości do świadczenia usług w razie  braku zwierząt w Centrum Opieki nad Zwierzętami.
 9. Umowa zawarta w dniu 25 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a    TORAKOL, Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre na wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie najbliższego otoczenia przy budynku socjalnym na stadionie  sportowym w  miejscowości Osięciny. Termin wykonania prac do 31.07.2021 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono  wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 1.186.950,00 złotych.
 10. Umowa zawarta w dniu 26 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a    Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym  MONIMAR, Marcin  Kucharuk, Aleja Jana Pawła II 55, 87-800 Włocławek na wykonanie zadania pn. Remont budynku socjalnego  na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny. Termin wykonania prac do 31.07.2021 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono  wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 198.504,71 złotych.
 11. Umowa zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 na prowadzenie w roku 2021 monitoringu gleby na terenie  gminy Osięciny, w celu ograniczenia  spływu ładunków  zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne. Za czynności określone w umowie  ustalono opłatę w wysokości 997,12 zł brutto.
 12. Umowa zawarta w dniu 25.01.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Klubem Dziecięcym Nasz Klub Malucha  z  siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2A, 88-220 Osięciny na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie  kosztów opieki nad dziećmi  w klubie dziecięcym. Gmina Osięciny udziela dotacji w wysokości 150,00 zł miesięcznie na  jedno dziecko. Dotacją objęte są dzieci do  trzeciego roku życia.
 13. Umowa zawarta w dniu 27.01.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Mirosławem Sempka na opracowanie dokumentacji projektowej na remont 5 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 15,310 km. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 10.500,00 zł brutto.
 14. Umowa zawarta w dniu 2 lutego.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów na udzielenie dotacji w wysokości 20.000,00 zł na Zakup  holterów  ciśnieniowych  dla SP ZOZ w Radziejowie. Termin przekazania dotacji do dnia  31 marca 2021 r.
 15. Umowa zawarta w dniu 13.01.2021 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. Włocławek, ul. Komunalna 4 na Odbiór i zagospodarowanie  odpadów  z nieruchomości  zlokalizowanej w  miejscowości Osięciny, Wojska Polskiego 14 i plac parkingowy przy CPN. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31.12.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne  według  obowiązujących  cen w danym  okresie za  odbieranie i  zagospodarowanie  odpadów.
 16. Umowa zawarta w dniu 13.01.2021r.  pomiędzy Parafią  Rzymsko-Katolicką  pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD”  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Osięcinach. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2021 r. kwoty 18.500,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Osięcinach.
 17. Umowa zawarta w dniu 13.01.2021 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką  pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi, Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD”  Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie na świadczenie usług odbierania odpadów  komunalnych stałych z cmentarza  parafialnego w Kościelnej Wsi. Faktury VAT, których łączna wartość nie przekroczy  w 2021 r. kwoty 10.000,00 zł wystawiane będą na Gminę Osięciny. Wszelkie pozostałe koszty  związane  z wykonaniem  przedmiotowej umowy ponosić będzie Parafia Rzymsko-Katolicka  w Kościelnej Wsi.
 18. Umowa zawarta w dniu 18.02.2021 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a  Biurem Usług Projektowych inż. Wojciech Dzierżawski z siedzibą Broniewek 41, 88-200 Radziejów na świadczenie usługi pełnienia  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi pn. Remont budynku socjalnego na stadionie sportowym w miejscowości Osięciny wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe  z tytułu sprawowania nadzoru inwestorskiego ustalono w wysokości 18.000,00 złotych brutto.
 19. Umowa zawarta w dniu 02.03.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Marianem Zielińskim Rzeczoznawcą Majątkowym na wykonanie  operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem dworsko pałacowym w miejscowości Borucinek, gm. Osięciny. Termin wykonania przedmiotu umowy do 31 marca 2021 roku. Za wykonanie  przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w wysokości 6.600 zł netto plus 23% VAT, tj. 8.118,00 zł brutto.
 20. Umowa zawarta w dniu 05.03.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a p. Mirosławem Sempką na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych. Termin realizacji do 15.04.2021r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 6.500,00 zł brutto.
 21. Umowa zawarta w dniu 19.03.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  AnECO Adam Nowicki ul. Akacjowa 7, 62-001 Golęczewo na opracowanie Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osięciny. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono  wynagrodzenie  w kwocie 17.220,00 zł brutto, w tym udział  Ministerstwa Rozwoju wynosi 13.200,00 zł i udział Zamawiającego(Gminy) wynosi 4.020,00 zł.
 22. Umowa zawarta w dniu 16.03.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji wieloletniego programu posiłek w szkole i w domu w roku 2021. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznaje dotację celową na realizacje Wieloletniego programu Posiłek w szkole i w domu w roku 2021 wyniesie nie mniej niż 40%.
 23. Umowa zawarta w dniu 19.03.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinasowanie Projektu Aktywny Senior- Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny. Całkowita wartość Projektu wynosi 533.005,59 zł. Całkowita wartość  dofinansowania Projektu wynosi 479.705,02 zł, w tym  dofinansowanie  z Europejskiego  Funduszu Społecznego  wyniesie 453.054,75 zł i  dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie  26.650,27 zł. Wkład własny Gminy  wyniesie 53.300,57 zł.
 24. Umowa zawarta w dniu 12.02.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  G. Przewłocki, G. Zieleźny, S. Milewski, M. Chudy netkoncept.com spółka jawna z siedzibą w Opolu ul. Partyzancka 5A na świadczenie wsparcia technicznego w zakresie funkcjonowania m oprogramowania  rbip.mojregion.info w okresie od 1 stycznia  2021 roku do 4 sierpnia 2021 roku.
 1. Umowa zawarta w dniu 01.04.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Jakubem Chmielewskim  prowadzącym działalność pod firmą Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych Operatus Jakub Chmielewski, ul. Akacjowa 15A,  miejscowość  Rożno-Parcele, 87-700 Aleksandrów  Kujawski na wykonanie  zlecenia pod nazwą Analiza ryzyka  dla ujęcia wody podziemnej  w miejscowości Osięciny, gm. Osięciny, Analiza ryzyka  dla ujęcia wody podziemnej  w miejscowości Latkowo, gm. Osięciny, Analiza ryzyka  dla ujęcia wody podziemnej  w miejscowości Włodzimierka, gm. Osięciny.Za wykonanie poszczególnych analiz ustalono wynagrodzenie  w wysokości 6.700,00 zł netto  + podatek VAT.
 2. Umowa zawarta w dniu 01.04.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Markiem Maćczakiem na wykonanie zadania polegającego na utrzymaniu  czystości i porządku  na terenie ośrodka  wypoczynku i rekreacji w Bartłomiejowicach. Umowa została zawarta na czas od  01 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w wymiarze 150 godzin miesięcznie, stawka godzinowa wynosi 19,00 zł brutto.
 3. Umowa zawarta w dniu 13 kwietnia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Gminnym Klubem Sportowym „Ziemowit” Osięciny na udzielenie dotacji  na prowadzenie zajęć i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych młodzieżowych drużyn piłki nożnej zrzeszonych w strukturach  PZPN. Wysokość  dotacji wynosi 40.000,00 zł.
 4. Umowa zawarta w dniu 7 kwietnia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie przy ul.  Kubickiego 9 lok. 5 na przedłużenie usługi e-Gmina z  modułami  iMPA oraz  iMPZP na kolejny  rok tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Za przedmiot niniejszej umowy strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie brutto 2.460,00 zł.
 5. Umowa zawarta w dniu 22.02.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a Poczta Polska Spółka Akcyjna , siedziba: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Podstawą  rozliczeń finansowych  będzie suma  opłat za świadczone usługi na podstawie   dokumentów nadawczych  i oddawczych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z cennikami obowiązującymi w dniu nadania  przesyłek. Umowa została zawarta na  czas określony od dnia  01 kwietnia  2021 roku do  dnia 31 marca 2022 roku.
 6. Umowa zawarta w dniu 08.04.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Pomorską Grupą Konsultingową  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ul. Unii Lubelskiej 4c, na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie  postępowań o zamówienia  publiczne i sporządzenie  dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia  przetargu  nieograniczonego na dostawę energii  elektrycznej na okres  od dnia 01.01.2022 r. do  dnia 31.12.2022 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w  kwocie 2.310,00 zł netto.
 7. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2021 roku zawarta w dniu 22.04.2021 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 40.000,00 zł., co stanowi  maksymalnie 95% kosztów realizacji całego zadania. Wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik  dochodów podatkowych na jednego mieszkańca  w gminie na 2021 r.
 8. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2021 roku zawarta w dniu 22.04.2021 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 40.000,00 zł., co stanowi  maksymalnie 95% kosztów realizacji całego zadania. Wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik  dochodów podatkowych na jednego mieszkańca  w gminie na 2021 r.
 9. Umowa zawarta w dniu 26.03.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju  spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Grochowskiej 35, 60-277 Poznań na zarządzanie projektem Aktywny Senior-Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny. Termin wykonania usług będących  przedmiotem umowy ustala się na okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. Z tytułu wykonania niniejszej umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie  netto 48.780,49 zł,  + należny podatek VAT, tj. brutto 60.000,00 zł.
 10. Umowa zawarta w dniu 14 maja 2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wojciechem Polakiewiczem na prowadzenie audytu wewnętrznego  w Urzędzie  Gminy Osięciny. Umowa zawarta jest na czas określony  do dnia 31 grudnia 2021 roku. Za realizacje przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie   w wysokości 12.000,00 zł brutto.
 11. Umowa na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2021 roku zawarta w dniu 22.04.2021 r. pomiędzy  Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Osięciny. Wysokość dotacji  wynosi 40.000,00 zł., co stanowi  maksymalnie 95% kosztów realizacji całego zadania. Wkład własny gminy jest zróżnicowany ze względu na wskaźnik  dochodów podatkowych na jednego mieszkańca  w gminie na 2021 r.
 12. Umowa zawarta w dniu 2 czerwca 2021 r.  pomiędzy Gminą Osięciny a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś  ul Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn na Przebudowę drogi gminnej nr 180363C ul. Żeromskiego w Osięcinach km 4+78,00 – 6+68,00. Termin realizacji przedmiotu umowy 4 miesiące  od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 235.187,87  zł. brutto.         
 13. Porozumienie zawarte w dniu 24 maja 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy na przekazanie przez Gminę Osięciny  środków finansowych  w wysokości 20.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie z przeznaczeniem  na zakup samochodu służbowego.  
 14. Umowa zawarta w dniu 15 czerwca 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym Prace Ziemne Piotr Leśków Holendry Bytońskie 8, 88-231 Bytoń  na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi i pojedynczym  powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami  bazaltowymi. Termin realizacji przedmiotu umowy 3 miesiące  od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 476.994,00 złotych brutto.
 1. Umowa zawarta w dniu 27 maja 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Województwem Kujawsko-Pomorskim na  wykonanie  zadania pod nazwą Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 1,000 km w obrębach geodezyjnych Włodzimierka oraz Sęczkowo.  Województwo  przeznaczy na w.wym. zadanie środki  pochodzące  z tytułu wyłączeń  gruntów z produkcji rolnej  do wysokości 60.000,00 zł.
 2. Umowa zawarta w dniu 06.06. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo –Usługowym Prace Ziemne Piotr Leśków Holendry Bytońskie 8, 88-231 Bytoń na wykonanie robót rozbiórkowych budynku sklepu położonego w m. Wola Skarbkowa. Termin realizacji do 30.06.2021 r.  Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 6.000,00 zł netto.
 3. Umowa zawarta w dniu 7 lipca 2021 roku pomiędzy Gminą Osięciny a Firmą Inżynieryjno  – Drogową DROGTOM Sp. z o .o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek na  Remont dróg gminnych nr 180228C Osięciny – Borucin km 0+439 -4+665,  nr 180213 C Bilno – Pilichowo km 0+00 – 4+237. Termin wykonania  robót 3 miesiące od  dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości   1.765.439,44 zł. brutto.
 4. Umowa zawarta w dniu 12.07. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny BRAMY I OGRODZENIA Janusz Rębiałkowski na Wykonanie bramy wjazdowej i furtki na stadionie w Osięcinach, przerobienie  starej bramy wjazdowej na stadionie w Osięcinach. Termin wykonania pracy do 15.09.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 7.850,00 zł + 3.850,00 zł.
 5. Porozumienie zawarte w dniu 31.03.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Osięciny na Realizację  programu Czyste powietrze, którego celem jest poprawa jakości  powietrza oraz  zmniejszenie  emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności  energetycznej budynków  mieszkalnych jednorodzinnych. Porozumienie ustala zasady  pokrywania kosztów  ponoszonych przez  Gminę  przy wdrażaniu  Programu, ustala zasady  promocji oraz realizacji Programu na terenie Gminy.
 1. Umowa zawarta w dniu 15 lipca 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Girder  Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 111, 87-800 Włocławek na Utwardzenie powierzchni gruntu z możliwością parkowania  na działce  nr 604/2 w Osięcinach. . Termin wykonania  robót 3 miesiące od  dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości   678.549,84 zł. brutto.
 1. Umowa zawarta w dniu 12.07 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a BRAMY i OGRODZENIA, Osięciny na wykonanie pracy pt.:1. Wykonanie bramy wjazdowej i furtki na stadionie w  Osięcinach, 2. Przerobienie starej bramy wjazdowej  na stadionie w  Osięcinach. Termin wykonania pracy do 15.09.2021 r. Za wykonanie pracy wymienionej  w umowie ustalono wynagrodzenie  w wysokości    część 1.-7.850,00 zł, część 2 – 3.850,00 zł.
 2. Umowa zawarta w dniu 20 maja 2021 r. pomiędzy  Gminą Osięciny a  Województwem Kujawsko-Pomorskim na  dofinansowanie  Projektu pn. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizacje społeczną, zawodową i zdrowotną. Całkowita wartość Projektu wynosi  nie więcej niż 500.000,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 425.000,00 zł., tj.  nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny Gminy wynosi 75.000,00 zł, tj. nie mniej niż 15 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
 3. Umowa zawarta w dniu 20.05.2021r. pomiędzy Gminą Osięciny a Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju  spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Grochowskiej 35, 60-277 Poznań na zarządzanie projektem Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizacje społeczną, zawodową i zdrowotną. Termin wykonania usług będących  przedmiotem umowy ustala się na okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. Z tytułu wykonania niniejszej umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie  netto 52.845,53 zł,  + należny podatek VAT, tj. brutto 65.000,00 zł.
 4. Umowa zawarta w dniu 27.07 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Mejk -Elwira Mejk na wykonanie koncertu  autorskiego  zespołu  MEJK w  dniu 07.08.2021r.  w  GOK Osięciny. Honorarium artystyczne  za koncert wynosi 4.000,00 zł. brutto.
 5. Umowa zawarta w dniu 27.07. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie  dotacji celowe w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie  spółkom wodnym pomocy finansowej  na realizacje zadani  pn.: Renowacja rowów melioracyjnych na łącznej  długości 4984 mb, obręb  Pocierzyn, Ruszki, Szalonki. Termin realizacji  zadania od 28 czerwca 2021 do 31 października 2021 roku.
 6. Umowa zawarta w dniu 01.06. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a LIFTEK Grzegorz Przybył na prowadzenie konserwacji dźwigu elektrycznego ciernego  MRL zainstalowanego w Szkole Podstawowej  im., Henryka Sucharskiego w Osięcinach. Zgodnie  z wymogami  Urzędu Dozoru Technicznego konserwację urządzeń dźwigowych przeprowadza się  nie rzadziej, niż co 30 dni. Wynagrodzenie miesięczne  za wykonanie czynności umowy wynosić będzie 246,00,00 zł brutto.

51.Umowa zawarta w dniu 10.08. 2021 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a  Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara  63, Ryga, LV-1142,  Łotwa Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 136 na ubezpieczenie mienia Gminy Osięciny na okres od 22.08.2021 do 21.08.2024 r. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia 19.07.2021 r.

 1. Umowa zawarta w dniu 10.08. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara  63, Ryga, LV-1142,  Łotwa Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 136 na ubezpieczenie NNW członków OSP na okres od 22.08.2021 do 21.08.2024 r. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia członków OSP od następstw  nieszczęśliwych wypadków  zgodnie z warunkami oferty z dnia 19.07.2021 r.
 2. Umowa zawarta w dniu 19 sierpnia 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym NAFTEX Sp. j., Jan Adamski, Jadwiga Adamska, 88-232 Witowo 43 na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2021/2022.     Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 411.998,40,00 zł brutto. Cena ryczałtowa brutto  za 1 km usługi przewozu wynosi  3,67 zł.

54 .Umowa zawarta w dniu 10.08. 2021 r.  pomiędzy  Gminą Osięciny a  Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara  63, Ryga, LV-1142,  Łotwa Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 136 na ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Osięciny na okres od 22.08.2021 do 21.08.2024 r. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia pojazdy Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia 19.07.2021 r.

 1. Umowa zawarta w dniu 11.08. 2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a ARCHIFORMACJA Sp. z o.o., ul. R. Dmowskiego  22, 63-000 Środa Wlkp. na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw-zjazd linowy. Termin wykonania przedmiotu umowy  do dnia 30.08.2021 r.     Za wykonanie  przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 31.600,00 zł.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8 a Gminą Osięciny na udzielenie dotacji w kwocie 59.166,66 zł w roku 2021, 59.166,66 zł w roku 2022, 59.166,66 zł w roku 2023  na dofinansowanie  przedsięwzięcia  pn.: Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny. Termin realizacji od 20.05.2021 r. do 15.11.2023r. Planowany , koszt całkowity przedsięwzięcia  wyniesie 177.499,98 zł.

57.Umowa  zawarta w dniu 20.08.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a Powiatem Radziejowskim  na wspólną realizację zadania  pn. Przebudowa drogi powiatowej  2805C Dobre-Lekarzewice  od km 9+598 do km 10+018. Termin realizacji zadania do 30.11.2021r. Na realizacje zadania  Powiat przeznacza środki w wysokości 151.299,55 zł, a Gmina 60.000,00 zł. Wartość kosztorysowa zadani  wynosi 211.299,55 zł.

 1. Umowa zawarta w dniu 20 sierpnia 2021 r. pomiędzy  Gminą Osięciny a  Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie dofinansowania  ze środków pochodzących z Rządowego  Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. Remont dróg gminnych nr 180228C Osięciny – Borucin km 0+439 – 4+665, nr 180213C  Bilno-Pilichowo km 0+00 – 4+237. Wojewoda zobowiązuje się do przekazania dofinansowania w roku 2021 w kwocie nie  wyżej niż 1.059.263,00 zł. Dofinansowanie nie może   przekroczyć  55%  wartości kosztów  kwalifikowalnych. Termin realizacji zadani od  7 lipca 2021 do 31 października  2021r.
 2. Umowa zawarta w dniu 20.08.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Gminną Spółką Wodną w Osięcinach, z siedzibą w Osięcinach, ul. Wojska Polskiego 14 na udzielenie dotacji celowej w kwocie 24.000,00 zł na realizację zadania pn. Renowacja rowów melioracyjnych Nr  BA, B-A2,B-A1,USB-4 o łącznej długości 4984 mb w obrębach Pocierzyn, Ruszki, Szalonki. Termin realizacji zadania  od 20.08.2021 roku do 31 października 2021 roku.
 3. Umowa zawarta w dniu 10.09.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Stanisławem Dykowskim na wykonanie  dla Urzędu Gminy w Osięcinach dokumentacji Planu operacyjnego funkcjonowania  Gminy Osięciny w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Termin wykonania przedmiotu umowy do 15 października 2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie 2.000,00 zł brutto.
 4. Umowa zawarta w dniu 08.09.2021 r. pomiędzy Gminą Osięciny a  Firmą  Usługi Koparko –Ładowarką-Spycharką Kazimierz Wódkowski na realizację zadania  polegającego  na wykonaniu  odwodnienia  bieżni na stadionie  sportowym w m. Osięciny. Termin realizacji do 20 września 2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  w wysokości  16.654,20 zł brutto, w tym: koszt materiałów 10.455,00; koszt robocizny   6.199,20 zł.
 5. Umowa zawarta w dniu 13.09.2021 r. pomiędzy  Gminą Osięciny a  Firmą  Usługi Koparko –Ładowarką-Spycharką Kazimierz Wódkowski na realizację zadania  polegającego  na oczyszczaniu rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny (wykonanie burt, wycinka krzewów i krzaków) na odcinku o długości  1980 mb. Termin realizacji do 31 października 2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy  ustalono wynagrodzenie  w wysokości        7.350,00 zł.
 6. Umowa zawarta w dniu 30 września 2021 roku pomiędzy  Gminą Osięciny a LEWIR Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska  11 lok. 85, 02-739 Warszawa na wykonanie zadania pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny. Termin wykonania demontażu i odbioru odpadów zawierających azbest do dnia 31.10.2021r. Łączna wartość zamówienia  brutto wynosi 36.512,64 zł.
Skip to content