Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Historia administracji

HISTORIA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI W GMINIE OSIĘCINY W XIX i XX WIEKU

WSTĘP
Współczesna Gmina Osięciny funkcjonuje już ponad 40 lat. Od 1990 roku jest to gmina samorządowa. Jednak początki samorządu gminnego sięgają drugiej połowy XIX wieku i reform z czasów zaboru rosyjskiego. To wtedy powołano także gminę Osięciny – odpowiednik współczesnej Gminy. Ówczesne gminy, formalnie samorządowe, podlegały kontroli ze strony urzędników carskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, do już ustanowionego systemu systemu gminnego, dodano rady gminne. W 1933 roku weszła w życie reforma samorządu gminnego jednolitego dla całej II Rzeczpospolitej (tak zwana ustawa scaleniowa). W czasie I i II wojny światowej gminy wykonywały ściśle polecenia władz okupacyjnych.

Po II wojnie światowej stopniowo ograniczano samorząd gminny, aż do jego zniesienia w 1950 roku. W czasach PRL przeprowadzono zupełnie nieudaną reformę podziału kraju na gromady (1954-1972). Od 1973 roku zaczęto naprawiać błędy i ustanowiono większe gminy. Ówcześnie ustanowiony podział gminny w większości funkcjonuje do dziś, co stanowi dowód na to, że się sprawdził. Właśnie w 1973 roku powołano współczesną Gminę Osięciny. Od 1990 roku gminy funkcjonują według nowych norm prawnych ustalonych w ustawie z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie dziejów administracji i samorządu obszaru Gminy Osięciny na przestrzeni ostatnich 150 lat wraz z przedstawieniem osób, które tworzyły samorząd i lokalną administrację.

Pełny tekst historii samorządu – pobierz

Początki Samorządu Gminnego w Gminie Osięciny – pobierz

 

Skip to content