Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Przewodniczący Rady

Zadaniem Przewodniczącego Rady Gminy w Osięcinach p. Marka Ziemińskiego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Gminy w Osięcinach należy:

 1. reprezentowanie rady gminy,
 2. zwoływanie sesji rady,
 3. przewodniczenie obradom rady gminy,
 4. ustalenie porządku obrad i przyjmowanie do niego poprawek przed sesją,
 5. nadzorowanie obsługi kancelaryjnej posiedzeń rady,
 6. przeprowadzenie głosowania jawnego nad projektami uchwał,
 7. podpisanie protokołów z sesji i podjętych uchwał,
 8. zarządzanie przerw w obradach,
 9. zarządzanie wyboru komisji skrutacyjnej,
 10. zapewnienie realizacji uprawnień rady,
 11. kontrolowanie pracy komisji rady.
Skip to content