Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Kontakt


Urząd Gminy
ul. Wojska Polskiego 14
88-220 Osięciny
54 265 00 05, 265 00 30,
fax. 54 265 01 85

Godziny urzędowania :

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30 – 15.30NIP: 889-11-31-209, REGON: 000537042
Konto: 72 9550 0003 2002 0000 0101 0002

osieciny.plbip.ug-osieciny.samorzady.pl

 

Skrzynka EPUAP: /041104/SkrytkaESP

 

 

Ryszard Błaszczyk – Przewodniczący Rady Gminy Osięciny – 604 – 089 – 871,
Jerzy Izydorski – Wójt Gminy Osięciny 500 – 068 – 122
Marek Roszak – Z-ca Wójta Gminy Osięciny 54 2650030 wew. 38,


 
Skarbnik Gminy Jolanta Smętek
tel. 54 2650 030 wew. 33
e-mail: jolanta.smetek@osieciny.pl
 
Urząd stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej
tel. 54 2650 030 wew. 19
e-mail: renata.zdzichowska@osieciny.pl
 
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, Karty Dużej Rodziny i stypendiów szkolnych
tel. 54 2650 030 wew. 16
e-mail: danuta.nowacka@osieciny.pl
 
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
tel. 54 2650 030 wew. 18
e-mail: aneta.jedrzejczak@osieciny.pl
 
Stanowisko ds. obsługi rady gminy i kancelaryjno-sekretarskich
tel. 54 2650 030 wew. 29
e-mail: magdalena.malec@osieciny.pl
 
Stanowisko ds. kadr
tel. 54 2650 030 wew. 16
e-mail: aldona.kurant@osieciny.pl
 
Stanowisko ds. informatyzacji i planowania przestrzennego
tel. 54 2650 030 wew. 38
e-mail: marek.roszak@osieciny.pl
 
Referat obsługi szkół i placówek oświatowych
tel. 54 2650 030 wew. 10
magdalena.nowak@osieciny.pl
agnieszka.zapiec@osieciny.pl
ewelina.ceglarek@osieciny.pl
 
 Stanowisko ds. odpadów komunalnych
tel. 54 2650 030 wew. 21
e-mail: aneta.kwiatkowska@osieciny.pl
 
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
tel. 54 2650 030 wew. 25
e-mail: teresa.szmagalska@osieciny.pl
e-mail: aneta.nawrocka@osieciny.pl
 
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
tel. 54 2650 030 wew. 14
e-mail: ewelina.misterska@osieciny.pl
e-mail: malgorzata.witkowska@osieciny.pl
 
Stanowisko ds.  zamówień publicznych
tel. 54 2650 030 wew. 12
e-mail: monika.fabisiak@osieciny.pl
 
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i funduszy unijnych
tel. 54 2650 030 wew. 37
e-mail: anna.ochocinska@osieciny.pl
e-mail: marcin.korzeniewski@osieciny.pl
 
Stanowisko ds. ochrony środowiska
tel. 54 2650 030 wew. 30
e-mail: pawel.kozinski@osieciny.pl
 
Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego
tel. 54 2650 030 wew. 15
e-mail: joanna.szczerbiak@osieciny.pl

Lidia Chenc – Dyrektor Przedszkola Komunalnego – 501- 656 – 620,
Elwira Kłosowska – Dyrektor SP Kościelna Wieś – 501 – 656 – 573,
Andrzej Polaszek – Dyrektor SP Osięciny – 501 – 656 – 484,
Piotr Zieliński – Dyrektor GOK – 601 – 801 – 511,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach
tel. 54 2650 024


W przypadku awarii wodociągu gminnego
dzwonić: 797 185 351
797 185 352

Pogotowie energetyczne
991

 

Skip to content