Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 25.10.2021  w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej WOLA SKARBKOWA 3 OBWÓD 200 W dniu 28.10.2021  w godz. 10.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla...

Oddając krew ratujesz życie

Plac OSP Osięciny

27.11.2021r.  godz. 10 – 16

l

AKTUALNOŚCI

Wybory sołeckie w Borucinku

Zebranie wiejskie sołectwa Borucinek przeprowadzone w dniu 29 listopada 2021 roku nie dokonało wyboru sołtysa, ponieważ nie został spełniony § 22 ust. 2 Statutu sołectwa. Przeprowadzono jedną turę wyborów w której żaden z kandydatów na sołtysa nie uzyskał bezwzględnej...

czytaj dalej

Informacja o obradach XXXI Sesja Rady Gminy

Informuję, że obrady XXXI Sesji Rady Gminy Osięciny odbędą się dnia 26 listopada 2021 roku o godzinie 9.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Osięcinach. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. 2. Przedstawienie porządku. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX...

Wybory sołeckie w Borucinku

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/238/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 września 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 366/2021 Wójta Gminy Osięciny z 18 listopada 2021 roku w dniu 29 listopada 2021 roku o godzinie 11.00 w świetlicy wiejskiej w Borucinku odbędą się przedterminowe...

30 listopada mija termin na złożenie wniosków o 300 plus

Większość rodziców i opiekunów złożyła już wnioski o wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni się pospieszyć. Termin na złożenie wniosku o 300 plus upływa 30 listopada. W tym roku wnioski o świadczenie można złożyć...

NIEZBĘDNE INFORMACJE

Skip to content