Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1990-04-27

Maj 27, 2020

Na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach w dniu 30 marca 1990 r. wybrano nową Radę Nadzorczą w 24 osobowym składzie. Decyzją tegoż WZP dokonano kilka zmian w Statucie Spółdzielni. Najważniejsza zmiana to zastąpienie dotychczasowej nazwy Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  nazwą Spółdzielnia  „Jutrzenka”.  Powyższe zmiany Sąd zarejestrował w dniu  27 kwietnia 1990 r. Sąd w tym dniu zarejestrował również dotychczas działający Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w składzie:

1. Marek Afeltowicz             –  prezes  zarządu,

2. Jerzy Kwiatkowski            –  wiceprezes ds. obrotu rolnego,

3. Jadwiga Tyczkowska         –   wiceprezes ds. handlu, produkcji, gastr. i usług jako Zarząd Spółdzielni „Jutrzenka.

 

Źródła:

xxx – Archiwalna dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka” w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content