Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

Skład Rady

Błaszczyk Ryszard
 Przewodniczący Rady Gminy Osięciny
 Koziński Mieczysław
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Osięciny
 Błaszczyk Jerzy
 Radny Gminy Osięciny
 Chełminiak Andrzej
 Radny Gminy Osięciny
 Cybulski Piotr
 Radny Gminy Osięciny
 Krzemiński Mariusz
 Radny Gminy Osięciny
 Lewandowski Piotr
 Radny Gminy Osięciny
 Ochocińska Urszula
 Radna Gminy Osięciny
 Okuniewski Marek
 Radny Gminy Osięciny
 Pasturczak Dariusz
 Radny Gminy Osięciny
 Poliński Zbigniew
 Radny Gminy Osięciny
 Trzciński Marek
 Radny Gminy Osięciny
 Walczak Barbara
 Radna Gminy Osięciny
 Wesołowski Włodzimierz
 Radny Gminy Osięciny
 Zawidzki Marcin
 Radny Gminy Osięciny
Skip to content