Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Akty prawne

1. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia
Polityki Ochrony Danych
zobacz

2. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia
Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Osięciny oraz obszarze miejscowości Osięciny
zobacz

3. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Osięcinach
zobacz

4. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Osięciny
zobacz

5. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Osięcinach
zobacz

6. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Osięcinach
zobacz

7. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz obuwia
zobacz

8. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
zobacz

9. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Osięcinach
zobacz

10. Zarządzenie Wójta Gminy Osięciny w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osięciny
zobacz

Skip to content