Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

UWAGA !

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie Przypomina o OBOWIĄZKU SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE (na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt -DZ.U. 2020.1421 t.j.) Każdy pies...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

więcej komunikatów »

1951-01-24

Maj 27, 2020

W dniu 24 stycznia 1951 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy poinformowało pismem Prezydium Rady Ministrów o przekazaniu resztówek wraz z zabudowaniami, powstałych w wyniku parcelacji majątków Samszyce, Bartłomiejowie i Wola Skarbkowa, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach, a majątek Osięciny wraz z dworem, apteką i zabudowaniami przeszedł na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla ośrodka kultury rolnej w Osięcinach – (Państwowego Gospodarstwa Rolnego). Pismo to zawierało również sugestię zniesienia Fundacji. Prezydium Rady Ministrów Biuro Społeczno Administracyjne pismem z dnia 19 maja 1951 r. do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy zakomunikowało: że restytuowanie fundacji jest bezprzedmiotowe, gdyż zadania, do których Fundacja Skarbków była powołana spełnia obecnie Państwo Ludowe. Wieczysta Fundacja Dobroczynna Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków przestała istnieć.

Źródła:
xxx – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, Wydział Społeczno Administracyjny, Odpis testamentu Józefa Skarbka, sygn. 161.


Jan Cybertowicz

PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ:
Share on Facebook
Facebook