Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

1963-06-18

Maj 27, 2020

Koniec lat 50 i początek 60  XX w. to coraz większa liczba interesantów w Banku Ludowym Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Osięcinach.  Ciasne pomieszczenia biurowe i maleńka poczekalnia w „Banku”, który mieścił się w domu Państwa Kamińskich (ul. Marszałka Rataja 1), wprost uniemożliwiały właściwą obsługę rolników. W roku 1963 Kierownictwo Banku wraz z Samorządem rozpoczęło starania o własny budynek.

Przyniosło to pozytywny efekt. Wydział Rolnictwa PPRN w Radziejowie przydzielił teren na budowę, a Centralny Związek SOP w Warszawie pismem z dnia 18 czerwca 1963 r. zatwierdził założenia projektowe budowy. Wykonanie projektu kompleksowego Zarząd Banku zlecił inż. Bronisławowi Aorgulowi z Torunia. Dokumentacja została wykonana i zaczęły się kłopoty, była ona bowiem bez przerwy zwracana do uzupełnienia. Taka sytuacja trwała trzy lata. W 1966 roku Centralny Związek SOP Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy polecił rozpocząć budowę budynku według typowego projektu. W czerwcu 1966 r. na specjalnym posiedzeniu, Rada, Zarząd i Kierownictwo Banku postanowiło rozpocząć budowę. Zezwolenie na budowę wydało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydz. BUA w Radziejowie pismem z dnia 10 stycznia 1967 r. Wykonanie robót powierzono Przedsiębiorstwu Budownictwa Rolniczego w Osięcinach. Zawarta została umowa, zgodnie z którą PBRol.  w Osięcinach, w październiku 1967 r., przystąpił do prac budowlanych przy ul. Ks. Matuszewskiego. Kierownictwo budowy objął Wacław Wawrzyniak.

W dniu 7 listopada 1967 r. podczas wiecu zorganizowanego z okazji 50 Rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej został wmurowany akt erekcyjny w fundamenty Banku Ludowego. Aktu wmurowania dokonał I Sekretarz Powiatowego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Nowodworski, przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radziejowie Józef Kwiatkowski, przedstawiciel Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej O/W w Bydgoszczy Hieronim Mackiewicz oraz członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Kierownictwa Banku Ludowego SOP Osięciny.

 

Źródło:

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

xxx – Zdjęcia ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01.  Budynek banku w czasie budowy.


 

02.  Prace wykończeniowe w budynku banku.