Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 25.10.2021  w godz. 8.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej WOLA SKARBKOWA 3 OBWÓD 200 W dniu 28.10.2021  w godz. 10.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 20.09.2021  w godz. 8.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej ZIELIŃSK 7  w godz. 12.00-14.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji...

więcej komunikatów »

1973-01-02

maj 27, 2020

W dniu 7 listopada 1967 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod Dom Kultury, a w dniu 2 stycznia 1973 r. Dom Kultury oddano do użytku i nadano mu rangę Gminnego Ośrodka Kultury. W chwili oddania do użytku pomieszczenia znajdujące się w budynku o powierzchni 664 m2 zostały przeznaczone na: hol, kawiarnię, bibliotekę, salę propagandy partyjnej, pokój instruktorów, gabinet dyrektora, salę widowiskową i dwa pomieszczenia na garderoby. Pierwszym kierownikiem GOK (w czasie budowy) był Lech Ciesielski.

Źródła:
xxx – Kronika Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach.
xxx – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach.


Jan Cybertowicz

Skip to content