Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 21.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 i 400 W dniu 23.09.2020  w godz. 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców...

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 15.09.2020  w godz. 9.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  UJMA MAŁA 1 obwód 200 Informacje o wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej można śledzić na bieżąco klikając w logo ENERGA...

Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach /2

  Bydgoszcz, 20.08. 2020 r. CZK.6335.1.104.2020 Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach/2   Zjawisko: upały Stopień zagrożenia: 2 Obszar: dotyczy wszystkich powiatów. Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020  Przebieg: Prognozuje się upały....

więcej komunikatów »

1976-05-24

Maj 27, 2020

Po wejściu z dniem 1 stycznia 1973 r. nowej zasady podziału administracyjnego kraju i dokonaniu reformy władz administracyjnych, której efektem było powstanie gmin Zarząd Główny ZOSP, w oparciu o postanowienia znowelizowanego Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, rozpoczął prace zmierzające do powołania tymczasowych zarządów gminnych Związku OSP. W Gminie Osięciny taki zarząd tymczasowy powstał i działał do dnia 24 maja 1976 r. W dniu tym obradował w Gminnym Ośrodku Kultury przygotowany przez zarząd tymczasowy I Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Osięcinach. W zjeździe brało udział 28 delegatów wybranych na zebraniach jednostek OSP. Uczestniczyli ponadto przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Komendy Rejonowej OSP w Radziejowie, I sekretarz Komitetu Gminnego PZPR w Osięcinach i Naczelnik Gminy Osięciny Stefan Górecki. Obecni byli również przedstawiciele organizacji społecznych, młodzieżowych i zakładów pracy. Na I Zjeździe Gminnym Związku OSP w Osięcinach został wybrany zarząd w składzie: Stanisław Wyrębski, Stanisław Grzybek Grażyna Radecka, Eugeniusz Jedliński, Zygmunt Dankiewicz, Józef Pawłowski, Andrzej Rączka, Florian Lewandowski, Leon Skibiński, Alfons Gapski, Lucjan Graczyk, Ludwik Ławniczak, Bronisław Krzemiński i Józef Wojnowski. Na pierwszym posiedzeniu zarządu wybrano Prezydium w składzie: Kowalski Eugeniusz, Stanisław Grzybek, Andrzej Rączka, Zygmunt Dankiewicz i Grażyna Radecka. W tym czasie na terenie Gminy Osięciny działały Jednostki OSP: 1. – OSP Osięciny, 2. – OSP Witowo, 3. – OSP Wola Skarbkowa, 4. – OSP Pilichowo, 5. – OSP Ruszki, 6. – Zakładowa OSP Latkowo, 7. – Zakładowa OSP Morzyce i 8. – Zakładowa OSP Jarantowice.

 


Źródło:

xxx – Kronika Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Osięcinach z lat 1976-1977, (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz.