Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 20.09.2021  w godz. 8.00-11.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej ZIELIŃSK 7  w godz. 12.00-14.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji...

więcej komunikatów »

Publiczny Internet – CPPC

Gmina Osięciny podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o dofinansowanie projektu pn. „Publiczny Internet na terenie Gminy Osięciny” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .

Projekt ma na celu wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych lokalnych punktów dostępu do bezprzewodowego internetu w miejscach publicznych na terenie Gminy Osięciny oraz zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości usług sieci Publiczny internet dla każdego o prędkości pobierania wynoszącej co najmniej 30 Mb/s. Punkty dostępu zostaną zainstalowane w 11 lokalizacjach: w Urzędzie Gminy w Osięcinach, w Bibliotece Publicznej w Osięcinach, na rynku w Osięcinach , na terenie Dworca PKS w Osięcinach, na deptaku wzdłuż ul. Ks. Matuszewskiego w Osięcinach, na terenie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach, na terenie Stadionu Sportowego w Osięcinach, na terenie Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Osięcinach, na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Traugutta 1 w Osięcinach, na terenie Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi, na terenie świetlicy wiejskiej w Kościelnej Wsi.

Całkowita wartość Projektu to 64 368,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 100%.

Beneficjent zobowiązał się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do dnia 31.12.2021r.

Skip to content