Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »
[kalendarium]

Apel do mieszkańców – oszczędzajmy wodę !

Lip 10, 2023 | Aktualności

Obecnie trwa susza, której przyczyną jest brak opadów, a co za tym idzie obniżenie poziomu wód gruntowych.

Apeluję do Mieszkańców gminy o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody i niepodlewanie trawników, ogródków a także nienapełnianie basenów i oczek wodnych. Na skutek nadmiernego poboru, należy się liczyć z ograniczeniami w dostawach wody z sieci wodociągowej.

W trosce o wszystkich odbiorców wody pitnej, proszę o używanie wody z sieci gminnej, tylko do celów socjalno-bytowych.

Wierzę, że niniejszy apel spowoduje rozsądne i oszczędne gospodarowanie cennym zasobem, jakim jest woda.

Z wyrazami szacunku
Z-ca Wójta Gminy Osięciny


 

Skip to content